Californië: vakbonden en jongeren gaan voor stakingsdag op 4 maart

In Californië is er een oorlog bezig tegen de gewone werkende bevolking. Terwijl de grote toplui van Wall Street bonussen krijgen en gered worden met gemeenschapsmiddelen, zijn er voor de gewone werkenden besparingen, afdankingen en worden de uitkeringen afgebouwd. De besparingen komen overal hard aan, maar zeker in Californië is dat het geval. Daar worden nu acties opgezet.

Californië werd door heel wat commentatoren uitgeroepen tot een “failliete staat”. De politici in deze staat proberen de gevolgen van de crisis af te wentelen op de arbeiders, studenten en diensten. In de plaats van de middelen te zoeken bij de rijken, wil de lokale regering 24 miljard dollar besparen bij de gewone bevolking en dat is naar eigen zeggen “slechts het begin”. Er zou onder meer 813 miljoen dollar worden bespaard op het universitair onderwijs waarbij het inschrijvingsgeld met 30% wordt opgetrokken en personeel wordt afgedankt.

Deze besparingen leiden nu tot acties van arbeiders en jongeren. In de herfst was er een beweging aan de universiteiten met stakingen, studentenacties en massabetogingen. In de plaats van zich te beperken tot het lobbyen bij politici of tot eisen als het afzwakken van de besparingen, willen de arbeiders en jongeren in Californië de strijd aangaan met de besparingen op zich. Het begon in september en intussen zijn er heel wat acties gepland voor 2010.

 

Keerpunt

Op 24 september waren er grootschalige acties aan een twintigtal universiteiten. Om dit voor te bereiden werd een maandlang campagne gevoerd door de vakbonden. Die legden uit dat iedere afdanking een aanval was op de arbeiders, maar tegelijk ook op het onderwijs en de toekomst van de staat. De stakersposten werden algemeen aanvaard, de studenten hielden grote acties en er waren massale bijeenkomsten om de staking te steunen.

In oktober was er een conferentie voor de verdediging van het openbaar onderwijs in Californië. Er waren meer dan 800 aanwezigen, zowel studenten, personeel als leraars van alle lagen van het onderwijs. De levendige bijeenkomst besloot om een grote actiedag te organiseren op 4 maart. Die dag worden er stakingen en massale acties georganiseerd tegen de afdankingen en besparingen. Sindsdien werd het initiatief nationaal uitgebreid en zullen er in diverse staten solidariteitsacties zijn.

Ondanks de brede steun en de goede organisatie van de acties, was niet iedereen in Californië blij met de positie van de jongeren en het personeel. Het bestuur van de universiteiten besloot om in november de inschrijvingsgelden verder te verhogen. De studenten reageerden met bezettingsacties waarbij de rectoraten van zes universiteiten werden bezet. Het bestuur stuurde de politie op de jongeren af en er vielen heel wat arrestaties. Er waren ook heel wat gevallen van politiegeweld waarbij minstens één personeelslid gewond raakte. De studenten van de universiteit van Berkeley hielden een protestactie als antwoord op het politiegeweld.

 

Neoliberale agenda

De neoliberale agenda zal leiden tot nieuwe besparingen in het onderwijs en dat overal in de VS. Volgens deze agenda zullen de universiteiten steeds meer beperkt worden tot de rijksten en machtigste. Voor de rest van de bevolking wacht enkel werkloosheid of laag betaalde jobs. De privatiseringsgolf en het anti-syndicale optreden van het universiteitsbestuur is onderdeel van een algemene aanval op het onderwijs.

Het openbaar onderwijs in het land werd afgedwongen door massale strijd. Om het te verdedigen en verder uit te breiden, moeten we strijd voeren. De beweging in Californië is een belangrijk voorbeeld: als we niet strijden, hebben we op voorhand verloren. Als we de strijd voeren, dan kunnen we winnen.

De politici stellen dat er geen geld is en dat we allemaal een inspanning moeten doen. Op Wall Street worden er nochtans niet veel inspanningen gedaan. Het budget voor de oorlogen moet evenmin een inspanning leveren. We weten dat er geld is, we zien de bonussen, de winstmarges, het geld voor de banken en het oorlogsbudget. Het onderwijs moet nu gered worden.

 

Strategie voor verzet

We moeten ervoor zorgen dat onze toekomst er niet zal uitzien zoals dit volgens de neoliberale agenda zou zijn. Er is nood aan stakingsacties, massale betoging, studentenbezettingen,… om het onderwijs te verdedigen. De politici van beide grote partijen grijpen ons naar de keel. Daartegenover is er nood aan onafhankelijke, anti-besparingskandidaten op lokaal, regionaal en nationaal niveau als antwoord op de traditionele politici.

Wij steunen de acties in Californië op 4 maart. De beste manier om het verzet te versterken, is door van die acties een succes te maken en nationaal te ondersteunen. De middelen moeten gezocht worden bij de rijken en bij defensie. Deze middelen kunnen worden gebruikt om het onderwijs en andere openbare diensten van onder het juk van de bedrijfswereld te halen.