Rusland. Oproep voor internationaal protest tegen Vinci

Stop de kap van het Khimkinskii bos – Stop de gruwelijke aanvallen tegen socialisten en milieu activisten
Socialisten en milieu activisten in Rusland voeren campagne tegen de aanleg van een autoweg door het Khimkinskii bos, één van de grootste groene zones rond Moskou. Na recente gewelddadige aanvallen tegen CWI leden in Moskou op 7 augustus en ook tegen een milieuactivistenkamp, roept het CWI in Rusland socialisten, vakbondsmilitanten en milieu activisten wereldwijd op om te protesteren tegen Vinci. Deze in Frankrijk gevestigde multinational is momenteel de hoofdaannemer van dit 43 kilometer lange tracé van de geplande nieuwe autosnelweg tussen Moskou en Sint-Petersburg, een contract van 1 miljard euro.

Deze weg wordt aangelegd dwars doorheen het Khimkinskii bos, een van de belangrijkste groene longen rond de stad die zorgt voor het terugdringen van koolstofdioxide van Moskou’s reeds over-vervuilde lucht. De beslissing om deze baan aan te leggen dwars door het bos werd genomen ondanks andere, goedkopere en voor de hand liggende oplossingen. In Rusland denken velen dat voor dit tracé gekozen werd omwille van de mogelijkheid om shoppingcentra en villas voor de elite te bouwen.

Het project gaat gebukt onder vermoedens van corruptie rond personen bij het ministerie van transport. Een onderzoek van Transparency International toonde trouwens corruptie aan in het binnenhalen van contracten rond het project. Dit werd het kristallisatiepunt voor protestacties door milieu activisten, buurtbewoners en politieke activisten. Tot begin deze week stelden milieu activisten een kamp in het bos op om de bouw te voorkomen.

Van bij het prille begin toonde Ruslands heersende elite en haar zakenvrienden hun drang om het project verder te zetten. In 2008 werd Mikhail Beketov, uitgever van de Khimki stadskrant ‘Khimkinskaya pravda’, gewelddadig aangevallen met meerdere operaties tot gevolg. Tot op vandaag is er geen politieonderzoek naar deze aanval geweest.

Deze week nam de schaal van de geweldplegingen een dramatische wending. Men besliste de vernietiging van het bos kost wat kost verder te zetten, hoewel de kapvergunningen nog niet waren geleverd, en de financiering van het project niet gegarandeerd is. De European Bank for Reconstruction en Development en de European Investment Bank waren verondersteld het project te financieren, maar lopen daar nu, door de groeiende oppositie, minder warm voor en hebben dan ook de nodige documenten niet ondertekend.

Eind juli kwamen deelnemers aan het kamp en hun sympathisanten oog in oog te staan met een gemaskerde knokploeg die hun kamp afbrak terwijl de politie de andere kant opkeek. Elf personen, waaronder twee journalisten raakten gewond. Eerder dan in actie te schieten tegen illegale kap en gemaskerd krapuul, richtte de politie zich tegen de actievoerders. De volgende dag, wanneer een bus met milieuactivisten uit Moskou toekwam, werden velen gearresteerd om elk verder protest te vermijden.

De positie van de beweging werd verzwakt door het contraproductieve optreden van ‘directe actie’ anarchisten die besloten de aanval in te zetten door stenen te gooien naar en graffiti te spuiten op een gebouw van de Khimki stadsadministratie.

Zelfs indien deze laatste groep geen directe band heeft met diegenen die de snelweg bestrijden of met de plaatselijke bewoners, gaven ze de autoriteiten wel een excuus om tot repressie over te gaan. Twee goed gekende anti-fascisten werden gearresteerd en riskeren tot 7 jaar gevangenis. De politiedocumenten zijn duidelijk frauduleus, volgens de politie werden ze opgepakt tijdens de aanval, terwijl een van hen nadien nog een radio-interview gaf. Later werd ook Evgenia Chirikova, leider van de campagne, opgepakt.

Geweldadige wending

Het geweld nam nieuwe proporties aan op zaterdag 7 augustus. Een grote succesvolle betoging in het centrum van Moskou veroordeelde de repressie tegen de activisten die zich tegen de vernietiging van het bos verzetten.

Hoewel de organisatoren van het protest, een coalitie van neoliberale politici en linkse activisten probeerden om het protest ‘niet-politiek’ (b.v. door spandoeken met partijsymbolen te weren) te houden, gingen de betogers niet enkel in tegen het bouwbedrijf maar tegen het volledige beleid van de regering. Bijna twee uur na het einde van het protest, viel een knokploeg van 15 man drie leden van het CWI aan, die met de metro huiswaarts keerden.

Vinci beweert op haar website “duurzame ontwikkeling” te verdedigen en “goede commerciële praktijken” te hanteren en verzekert dat haar bedrijven en onderaannemers sociaal verantwoord zijn. Het beweert eveneens een verantwoorde houding aan te nemen wat klimaatsverandering betreft. Hoewel er geen bewijs is van de betrokkenheid van Vinci in deze geweldpogingen, drong een vertegenwoordiger van het bedrijf er tijdens een meeting met de Russische president Medvedev op aan om met Poetin de zaak te klaren, zodat ze konden beginnen werken. Vinci speelt op zijn zachtst gezegd een verdachte rol door het aangroeiend protest tegen het vernietigen van de groene gordel rond Moskou te negeren en door de massale repressie met arrestaties en geweld door de vingers te zien, allemaal om toch maar aan de bouw te kunnen beginnen. De Directeur van de onderaannemer ‘Teplotekhnik’, verantwoordelijk voor het kappen van de bomen, is A Semchenko, een bisschop in de Baptistische kerk en voormalig adviseur voor religieuze zaken bij Poetin. Alleen al dit voorbeeld illustreert hoe nauw de banden tussen deze multinational en de Russische staat zijn. Een deel van de regeringsgezinde Russische pers beweert zelfs dat er een verband zou zijn tussen A Semchenko en de aanval op de activisten door knokploegen.

Vinci Construction is actief in bijna alle landen en heeft zetels in verschillende steden. Kijk naar de grootste bouwprojecten in de transportsector – de herinrichting van het Victoria Station en de uitbreiding van Docklands light railway, beide in London, en naar spoorwegen, wegen en bruggen doorheen Europa, Latijns- en Noord Amerika of nog de bouw van een nieuw betonnen schild rond Tsjernobyl –Vinci is telkens betrokken. Veel van deze projecten worden opgesomd op Vinci’s site: http://www.vinci-construction.com/vinci-construction.nsf/en/locations.htm

Na de pogingen om het Khimkinskiibos te rooien, de knokploegaanvallen op het kamp, gevolgd door de aanval op CWI leden in Moskou op 7 augustus, roepen we CWI-sympathisanten en andere activisten en militanten op om protestacties te organiseren bij de kantoren en werkplaatsen van Vinci, met de volgende eisen:

     

  • Stop de vernietiging van de groene gordel rond Moskou – Vinci moet zich meteen terugtrekken uit het contract om de Moskou – St Petersburg weg te bouwen.
  • Vinci moet alle commerciële relaties en andere banden met ‘Teplotekhnik’ verbreken.
  • Vinci moet zich publiekelijk richten tot de Russische en internationale massamedia om het gebruik van banditisme en politierepressie tegen zowel het milieukamp als de CWI leden te veroordelen.
  • Vinci moet de politie oproepen om een volledig en transparant onderzoek te voeren dat leidt tot de arrestatie van diegenen die zich schuldig maakten aan deze barbaarse aanvallen.
  • Vinci moet de boeken opendoen over de Moskou St Petersburg snelweg. Er is nood aan een publiek onderzoek geleid door vakbonden, milieubewegingen en ander geïnteresseerden.