Rusland. “We laten ons het zwijgen niet opleggen”. Bericht van Igor Yasin

We hebben eerder al bericht hoe de Russische linkse socialist Igor Yasin en twee andere militanten op 7 augustus fysiek werden aangevallen na een vreedzaam protest in het centrum van Moskou tegen de bouw van een nieuwe autosnelweg door het Khiminskii bos. Igor liep bij dat geweld een schedelbreuk op. Igor heeft net het ziekenhuis mogen verlaten en stuurde een bericht om iedereen die solidair was te bedanken.

“In naam van de Russische linkse socialisten wil ik jullie bedanken voor de steun en solidariteit na een fascistische aanval op onze kameraden in Moskou.

“Verschillende catastrofale gebeurtenissen in Rusland, Pakistan, China en andere landen hebben de afgelopen weken getoond dat het kapitalistisch systeem, de verantwoordelijke voor de klimaatveranderingen, niet in staat is om catastrofes te vermijden of te controleren. Het zijn de arbeiders en armen die moeten opdraaien voor de gevolgen van de bosbranden, overstromingen, aardbevingen,… In heel wat onderontwikkelde landen ondergaan de arbeiders en armen bovendien een breed verspreide corruptie en een gebrek aan democratische rechten en vrijheden.

“Het hoofd van een onderaannemer van het Franse bouwbedrijf Vinci, een bisschop van de Baptistische kerk, erkende deze week in de krant Komsomolskaya Pravda dat hij de aanvallers op het milieukamp in Khiminskii had ingehuurd. Hij verklaarde: “Ik moest een oplossing vinden voor dat bos, de situatie zat vast. De politie was niet bereid om op te treden en stelde dat de activisten niets verkeerd deden.”

“In zo’n situatie is er nood aan internationale solidariteit vanuit de arbeidersbeweging. We moeten samen opkomen voor een leefbaar milieu en een beter leven voor iedereen. Daartoe is een andere samenleving nodig, we moeten af van het chaotische kapitalistische systeem en gaan naar een democratisch socialistische samenleving.

“In onze strijd moeten we soms opofferingen doen, zowel qua tijd als qua middelen. Soms betalen we ook een prijs met onze vrijheid en onze gezondheid, maar onze inspanningen zijn niet nodeloos. In augustus zijn al drie nieuwe leden aangesloten bij onze afdeling in Moskou.

“Onze solidariteitscampagne heeft de kracht van het CWI getoond als levendige socialistische internationalistische organisatie die opkomt voor een houdbaar milieu en internationaal socialisme. Sinds de aanval zijn er honderden solidariteitsbrieven verstuurd en waren er protestacties in Berlijn en Hamburg, Londen, Dublin, Stockholm en Göteborg, Brussel, Wenen, Tel Aviv en Hong Kong (onze excuses als we een actie over het hoofd hebben gezien). De Franse kameraden hebben het geweld aangebracht bij de vakbondsmilitanten van de CGT bij Vinci. Een aantal Zuid-Afrikaanse vakbondsactivisten betuigde solidariteit. Er waren ook brieven vanuit Libanon en Israël/Palestina. Europarlementslid Joe Higgins schreef een brief om een verklaring van de Russische regering te eisen. De reactie van onze organisatie was enorm!

“Ondanks het geweld zullen we de strijd verder zetten. We willen iedereen die ons gesteund heeft bedanken en vragen hen om de campagne verder te zetten rond volgende eisen:

     

  • Stop de vernietiging van de groene gordel rond Moskou – Vinci moet zich meteen terugtrekken uit het contract om de Moskou – St Petersburg weg te bouwen.
  • Vinci moet alle commerciële relaties en andere banden met ‘Teplotekhnik’ verbreken.
  • Vinci moet zich publiekelijk richten tot de Russische en internationale massamedia om het gebruik van banditisme en politierepressie tegen zowel het milieukamp als de CWI leden te veroordelen.
  • Vinci moet de politie oproepen om een volledig en transparant onderzoek te voeren dat leidt tot de arrestatie van diegenen die zich schuldig maakten aan deze barbaarse aanvallen.
  • Vinci moet de boeken opendoen over de Moskou St Petersburg snelweg. Er is nood aan een publiek onderzoek geleid door vakbonden, milieubewegingen en ander geïnteresseerden.
  • Voor de nationalisatie van het volledige Russische transportsysteem en de bedrijven die daarbij betrokken zijn om het onder arbeiderscontrole te plaatsen.