Ierland: harde repressie tegen studentenbetoging

Een studentenbetoging in Ierland werd hard aangevallen door de oproerpolitie. Zowat 30 studenten hielden het ministerie van financiën bezet terwijl tot 1.000 studenten deelnamen aan een protestactie voor het ministerie. De oproerpolitie sloeg hard op de studenten in waardoor er verschillende gewonden vielen. Maar dit kon het protest niet stoppen.

Op 3 november was er een betoging met meer dan 30.000 studenten in Dublin, dit was de grootste studentenbetoging in jaren. Aanleiding is de nieuwe begroting voor 2001 waarin opnieuw wordt bespaard op het hoger onderwijs.

De actie werd georganiseerd door de Union of Students of Ireland (USI) nadat de regering ermee dreigde om het inschrijvingsgeld te verdubbelen tot 3.000 euro. Intussen zitten zowat 100.000 afgestudeerden zonder werk. Een toename van het inschrijvingsgeld zou voor veel jongeren van arbeidersafkomst het einde van het hoger onderwijs betekenen. Vandaag hebben veel gezinnen het al moeilijk als gevolg van de recessie.

Het eerdere politiegeweld had een duidelijke boodschap: de staat zou iedere oppositie de kop indrukken. De media hadden het bovendien over “rellen” die zogenaamd waren uitgelokt door figuren uit de marge. In werkelijkheid ging het om geweld uitgelokt door de politie. De Socialist Party veroordeelt het politiegeweld en stelt voor om bij komende betogingen een degelijke ordedienst te hebben tegen het politiegeweld.

De leiding van de USI brengt heel beperkte eisen naar voor, er wordt niet eens geëist dat het inschrijvingsgeld wordt afgeschaft. De leiders van de studentenvakbond willen geen radicale studentenbeweging tegen de regering. We zullen ons zelf moeten organiseren en daarbij pleiten voor massale acties.

Op de betoging waren e rook heel wat scholieren en met de Socialist Party zullen we proberen om de scholieren te organiseren in de strijd voor toegang tot het hoger onderwijs. De jongeren moeten daarbij aansluiting zoeken bij de arbeidersbeweging, net zoals de Franse jongeren mee betogen tegen de rechtse regering van Sarkozy en de aanvallen op de pensioenen. Een massale beweging kan het verschil maken indien dit gekoppeld wordt aan een duidelijk programma van verandering.

Duizenden jongeren maakten op de betoging duidelijk dat ze hun onderwijs en hun toekomst niet willen opgeven op het offerblok van de kapitalistische crisis. De pogingen om de gevolgen van de crisis op onze schouders af te wentelen, moet met actie en verzet worden beantwoord.