Massale studentenbetoging in Londen. “Dit is maar een begin!”

Woensdag was er een massale studentenbetoging in Londen. Er waren meer betogers dan ooit voorheen de afgelopen 30 jaar. Dit moet het begin vormen van een campagne om de besparingen ook effectief te stoppen. Er waren bussen uit heel het land, zelfs uit de verste uithoeken van Schotland waar er nog geen inschrijvingsgeld werd ingevoerd. Er waren maar liefst 52.000 betogers!

Er waren niet alleen grote delegaties van verschillende universiteiten, maar ook van scholieren die volgend jaar naar de universiteit trekken. De scholieren organiseerden zichzelf om mee te protesteren en een toekomst op te eisen. In één school werd er zelfs een schooluitstap van gemaakt toen bleek dat alle scholieren zouden meebetogen, zelfs indien er sancties aan werden gekoppeld.

 

Een groep betogers van een hogeschool in het oosten van Londen riep de slogan “Tory scum, here we come” (Crapuul van de Tories, we komen er aan). Er waren zelfgemaakte spandoeken tegen de besparingen en tegen de afschaffing van de uitkering voor jongeren tussen 16 en 19 jaar oud (jongeren die op zichzelf moeten overleven, kunnen nu beroep doen op een Educational Maintenance Allowance).

De conservatieve Tories werden door de betogers gezien als de centrale vijand, een terugkeer naar Thatcherisme wordt niet aanvaard. Er werd op een vaak kleurvolle wijze geprotesteerd tegen de conservaties. Een spandoek stelde: “David Thatcher – education snatcher” (een verwijzing naar David Cameron en Thatcher die beiden het onderwijs onder vuur nemen). Andere slogans stelden: “Dave says relax (if you’re rich)” of “Classrooms not class war”. De retoriek dat we “allemaal” inspanningen moeten doen, wordt duidelijk niet aanvaard.

De Liberaal-Democraten van Nick Clegg beloofden voor de verkiezingen dat ze zich zouden verzetten tegen iedere verhoging van het inschrijvingsgeld. Die belofte wordt al snel gebroken. Clegg en zijn partij lagen dan ook fors onder vuur van de betogers, een spandoek stelde: “Mr Clegg, you stole my vote”.

Slechts zes maanden na de verkiezingen was dit volgens de krant The Guardian “de grootste en het meest dramatische antwoord op de besparingsmaatregelen van de regering.” Die besparingsmaatregelen raken iedereen behalve de superrijken. Er wordt bespaard op zowat alle elementen van sociale zekerheid, hierdoor zullen honderdduizenden uit hun sociale woning worden gezet. De besparingen in de gezondheidszorg zullen de toegang hiertoe voor honderdduizenden bejaarden afsluiten. Maar de onderwijsbesparingen zijn wellicht nog het meest brutaal. De inschrijvingsgelden zijn al hoog, 3.290 pond per jaar, maar zouden toenemen tot 9.000 pond. Bovendien zou 80% van de publieke middelen voor het onderwijzend personeel worden geschrapt.

Studenten die van een beurs moeten leven, zullen tot 30 pond per week moeten inleveren. Het is duidelijk dat de regering het onderwijs enkel nog toegankelijk wil houden voor wie het zich kan permitteren. Het is geen toeval dat een onderzoek naar de financiering van het hoger onderwijs op vraag van de vorige (Labour) regering werd uitgevoerd door Lord Browne, een voormalige topman van oliebedrijf BP.

De voorstellen van Browne worden nu overgenomen door de regering van Conservatieven en Liberaal-Democraten, een regering samengesteld uit figuren die allemaal op private scholen zaten. Voor Browne is hoger onderwijs enkel belangrijk met het oog op innovatie en economische redenen. Het hoger onderwijs moet bijdragen aan economische groei en dat is het centrale doel voor Browne en de regering.

De omvang van de besparingen leidde tot een enorme opkomst op de betoging. Er was heel wat openheid voor discussie onder de jongeren. De Socialist Students waren sterk aanwezig, heel wat protestborden van Socialist Students en Youth Fight For Jobs werden gretig meegedragen door de betogers. We verdeelden zowat 10.000 pamfletten waarin werd opgeroepen om een nationale actiedag te organiseren op 24 november, de dag dat de regering de discussie zal voeren over de verhoging van het inschrijvingsgeld.

Met Socialist Students voeren we al jarenlang campagne tegen de inschrijvingsgelden. Na de grote betoging moet er verder worden gegaan en een actieplan worden opgemaakt om een einde te stellen aan de besparingen. De studentenvertegenwoordigers van de National Union of Students (NUS) bieden dat niet aan. De leiding van de NUS is in handen van Labour-gezinde figuren die totaal onvoorbereid waren op de massale opkomst. De website van NUS kondigde op voorhand aan dat er een half uurtje zou worden betoogd, de leiding was duidelijk niet voorbereid op de tienduizenden aanwezigen.

Dit zorgde er ook voor dat er onvoldoende ordedienst voorzien was om de betoging in goede banen te leiden. De NUS had amper iets ondernomen toen de inschrijvingsgelden werden ingevoerd onder Labour, hierdoor was deze organisatie ook niet voorbereid om nu het massale ongenoegen in goede banen te leiden. Bovendien zijn de democratische structuren van de NUS sterk afgebrokkeld, de banden met de gewone studenten zijn grotendeels verdwenen. Het incident bij het einde van de betoging, waarbij studenten het hoofdkwartier van de Conservatieven aanvielen, moet in dat kader worden gezien.

Er is een strategie nodig om het ongenoegen verder te organiseren. De NUS beperkt zich tot oproepen om emails te sturen naar parlementsleden of om parlementsleden te bezoeken. Gezien de omvang van de aanvallen en de actiebereidheid, is er meer nodig. Het gebrek aan ordewoorden werd door een aantal betogers beantwoord met een spontane bezetting van het hoofdkwartier van de Conservatieven. Wij zien dat als een legitieme actie, maar om het efficiënt te organiseren moet het gebeuren op basis van democratische beslissingen en controle over de actie met voldoende eigen ordedienst en duidelijke eisen. Dat is noodzakelijk om te vermijden dat er tot individuele acties wordt overgegaan die nadien tegen de beweging kunnen worden gebruikt.

De media hebben daar natuurlijk op ingespeeld. In de burgerlijke media was het alsof het nieuwsfeit van de dag niet de betoging van ruim 50.000 studenten was, maar wel de bezetting van het kantoor van de Tories. Dat is op zich niet verrassend, in 2009 betoogden er 125.000 Tamils door Londen en de media had er niet eens aandacht voor.

De studentenbetoging was belangrijk, het vormt het einde van wat de krant The Independent omschreef als “het tijdperk van de consensus.” Rond de besparingen en de aanvallen, is er geen consensus. De studenten hebben een aanzet gegeven, het zal er nu op aankomen dat de arbeidersklasse op een georganiseerde wijze een vastberaden antwoord biedt op de sociale kaalslag die de regering wil aanrichten. Er waren al verschillende stakingen, de Londense metro lag enkele dagen plat en ook de brandweer ging in staking. De studenten moeten hun eigen democratische beweging opbouwen om massaal in actie te komen en de acties te verbinden met de vakbonden om samen een beweging uit te bouwen die krachtig genoeg is om het besparingsbeleid te stoppen.

Wij zeggen:

     

  • De NUS moet een datum naar voor brengen om de komende maanden opnieuw te betogen indien de regering bij haar besparingen blijft
  • Werk mee aan een actiedag van Socialist Students en Youth Fight for Jobs op 24 november om het protest tegen de besparingen publiek naar voor te brengen op de dag dat de regering over de inschrijvingsgelden discussieert
  • Geen criminalisering van ons protest. Geen vervolging van de studenten op de betoging
  • De vakbondsleiders moeten gezamenlijke acties van de vakbonden, de jongeren en de lokale antibesparingscomités opzetten met een grote nationale betoging in de aanloop naar een algemene 24-urenstaking in de publieke sector