Studenten bezetten de Hogeschool Rotterdam

Op 13 december zullen studenten aan de Hogeschool Rotterdam een deel van de Hogeschool gaan bezetten. Dit als protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op het hoger onderwijs.

 

Studenten van de Hogeschool Rotterdam zullen aanstaande maandag, 13 december 2010, een deel van de vestiging Museumpark gaan bezetten. Het kabinet Rutte heeft haar plannen voor de bezuinigingen op het hoger onderwijs reeds bekend gemaakt. Iedere student die meer dan een jaar studievertraging oploopt zal een verhoging van het collegegeld van maar liefst € 3.000,- krijgen. Dit betekent dat het jaarlijkse collegegeld zal oplopen tot bijna € 5000-, een bedrag dat voor veel studenten onbetaalbaar is.

Daarnaast zullen de onderwijsinstellingen ook een boete krijgen van € 3.000,- per student per jaar. Tevens zal de basisbeurs voor de masterfase vervallen, wat betekent dat deze studenten er nog eens honderden euro’s per maand op achteruit gaan. In plaats daarvan komt er een leenstelsel waarbij de student een termijn van 20 jaar heeft om de gemaakte kosten terug te kunnen betalen.

Ook het recht op een OV-kaart vervalt, terwijl studenten deze vaak hard nodig hebben om van huis naar hun studie-, of stageplek te reizen.

Het volgen van extra vakken of het doen van bestuurs- of vrijwilligerswerk wordt in de toekomst onmogelijk gemaakt doordat zowel studenten als instellingen hier een boete voor moeten betalen aan de overheid. Ook worden huidige studenten die om welke reden dan ook vertraging oplopen door de regeling gestraft, terwijl zij niet konden weten van de plannen. Met de bezetting hopen de actievoerders het signaal af te geven dat de bezuinigingsplannen desastreuze gevolgen hebben voor de kenniseconomie en daarom onacceptabel zijn.

De bezetting zal plaatsvinden in de laagbouw van de Hogeschool Rotterdam op Museumpark 40, 3015 CX te Rotterdam.

De complete laagbouw zal voor niemand toegankelijk zijn voor een periode van 10 uur namelijk van 7:00 tot 17:00 op maandag 13 december 2010.