Zware straffen voor Britse studenten

Op 10 november was er een massale studentenbetoging in Londen. Een aantal studenten trok het hoofdkwartier van de conservatieve partij binnen. Een betoger gooide een brandblusser vanop het dak naar beneden. De student in kwestie, Edward Woollard, werd daar nu voor veroordeeld. Hij kreeg een gevangenisstraf van 32 maanden opgelegd. Hiermee wordt het protest gecriminaliseerd.

Het naar beneden gooien van een brandblusser was natuurlijk erg gevaarlijk en wij hebben ons daar tegen uitgesproken. Maar een gevangenisstraf van bijna drie jaar is totaal onaangepast als reactie op een “moment van woede” waarbij gelukkig geen gewonden vielen.

Het incident vond plaats in een fractie van een seconde in een erg geladen en onverwachte situatie. De politie trad erg gewelddadig op tegen de studenten, de matrakken werden bovengehaald om de studenten achteruit te drijven.

Ondanks die situatie en het feit dat 30 getuigen het goede karakter van Edward bevetigden, vond de rechter het toch nodig om hem erg hard te bestraffen. De persoonlijke tol voor Edward Woollard is bijzonder hoog. De gevangenisstraf is er echter niet enkel op gericht om hem als individu te raken, het is een poging om een boodschap te geven aan de volledige beweging.

De rechter gaf het zelf toe: het doel van deze lange gevangenisstraf is om een “voorbeeld te stellen”. Het maakt duidelijk dat de regering van plan is om effectief alle mogelijke middelen in te zetten tegen de betogers.

Er zijn tot nu toe al meer dan 200 studenten opgepakt bij betogingen. De regering was duidelijk geschokt door de golf van jongerenprotest in het najaar en wil er nu alles aan doen om dat te breken. Vandaar de intimidatie en de criminalisering van het verzet.

Dit moet tevens een precedent vormen, een voorbereiding op de reactie van het establishment op de ontwikkeling van massale strijd eens de arbeiders in actie zullen komen tegen de harde besparingsagenda.

De regering gebruikt het gerecht om haar eigen politieke doeleinden te dienen. Deze uitspraak maakt duidelijk dat het gerechtelijk systeem verre van een onpartijdige instelling is.

Deze zaak toont de hypocrisie van zowel de regering als de politie. Zonder een massale en democratisch georganiseerde campagne om de druk op te voeren, is het een illusie te denken dat de slachtoffers van geweld door de ordediensten enige tegemoetkoming zouden krijgen. Er werd niet opgetreden tegen de politie toen deze de journalist Jody McIntyre uit zijn rolstoel sleurde of toen student Alfie Meadows een bijna dodelijke slag op het hoofd kreeg door een politiematrak. De politici werden door de oproerpolitie beschermd toen ze besloten om de toekomst van een volledige generatie weg te stemmen. Waar is de gerechtigheid voor de honderdduizenden jongeren die niet meer naar de universiteit kunnen omdat ze het inschrijvingsgeld niet kunnen betalen? Wat met de jongeren voor wie ieder hoger onderwijs onmogelijk wordt omdat op de beurzen (EMA) wordt bespaard?

Dat zijn vragen waarmee jongeren zitten nadat het nieuws van de veroordeling van Woollard bekend werd. Diegenen die op recente betogingen ingesloten werden door de politie, weten dat er een poging bezig is om jongeren bang te maken voor protest om zo het verzet te breken.

De wijze waarop de studenten die deelnamen aan de protestacties van 24 en 30 november of de betoging van 9 december werden behandeld, is onderdeel van deze politiek. Het is een politiek van criminalisering. Wij komen voor democratische rechten en eisen de stopzetting van alle vervolgingen van studenten.

De regering won de stemming over de inschrijvingsgelden op 9 december, maar de strijd is niet voorbij. Er moet een nieuw momentum worden opgebouwd. Daarbij is het nodig om de acties beter te organiseren met een verkozen ordedienst om de betogingen te beschermen. Er is nood aan democratische anti-besparingsgroepen en comités van Youth Fight for Education in de scholen, hogescholen en universiteiten waarbij deze op regionaal en nationaal vlak de acties organiseren en coördineren.

Op 19 januari is er een nieuwe actiedag voorzien. Op 29 januari is er bovendien een betoging van zowel studenten als arbeiders. Dat zijn de belangrijkste afspraken voor de komende weken. We voeren volop campagne om van deze acties een succes te maken en om duidelijk te maken dat de regering hier niet zomaar mee weg geraakt.