Blokkade van Gaza strekt zich uit tot Griekse havens

Nadat het Ierse schip dat deel uitmaakt van de vrijheidsvloot naar Gaza werd gesaboteerd, werd opnieuw een stap verder gegaan. Het Israëlische regime wil er alles aan doen om de onmenselijke blokkade van de bevolking op Gaza te behouden. Daartoe wordt de blokkade zelfs uitgebreid tot de Griekse havens. Een reactie door Paul Murphy.

 

“Het optreden van de Griekse regering die de Israëlische blokkade van Gaza ook in de Griekse havens wil opleggen, is schandalig. Er werd met gemaskerde commando’s op het Amerikaanse schip, de ‘Audacity of Hope’, binnengevallen. Dat gebeurde in samenwerking met het Israëlische establishment dat er alles aan wil doen om te vermijden dat humanitaire hulp naar Gaza wordt gebracht. Activisten in Griekenland proberen de druk op de Griekse autoriteiten op te voeren om een andere koers te varen. Ik roep de Griekse bevolking om op zoveel mogelijk te protesteren. Het ziet er evenwel naar uit dat de Griekse regering voet bij stuk zal houden en dat haar beslissing het einde van de Vrijheidsvloot betekent.

“De Israëlische staat heeft nog eens aangetoond dat ze tot alles bereid is om de belegering van de bevolking op de Gazastrook in stand te houden. Dat is ook waarom de Israëlische veiligheidsdiensten overgingen tot de sabotage van de MV Saoirse, de Ierse boot die deel zou uitmaken van de vloot en de enige boot was die niet in een Griekse haven lag. Die sabotage was een vorm van terrorisme waarbij het leven van de opvarenden op het spel werd gezet.

“We zijn erg ontgoocheld, maar meer dan ooit vastberaden om de levensomstandigheden op Gaza bekend te maken en om de blokkade te breken. De situatie ter plaatse is in tegenspraak met de propaganda van het Israëlische establishment waarmee een poging wordt gedaan om de argumenten van de vloot onderuit te halen. Maar liefst 66% van de bevolking op Gaza kent voedselonveiligheid, 80% is afhankelijk van buitenlandse hulp en 300.000 mensen moeten rondkomen met minder dan een dollar per dag. Die cijfers zijn allemaal erger geworden sinds het opleggen van een blokkade van Gaza, een maatregel die een collectieve afstraffing van de bevolking betekent.

“Ik wil de organisatoren van het Ierse schip naar Gaza en van de vrijheidsvloot bedanken voor hun enorme inspanningen. Het was een inspirerende ervaring om samen met anderen een poging te ondernemen om naar Gaza te trekken. Ik ben er vast van overtuigd dat het ons zal lukken om terug te keren en de blokkade te breken.

“De revoluties in Noord-Afrika en het Midden-Oosten tonen de enorme hoop dat zelfs de meest erge onderdrukking door de Israëlische staat kan worden verslagen door een massabeweging. Ik zal samen met de linkse socialisten in Israël/Palestina, de Socialistische Strijdbeweging, blijven opkomen voor een verenigde beweging van Palestijnen, de Arabische massa’s in het algemeen, en de Israëlische joodse arbeiders tegen het rechtse Israëlische establishment en om samen te strijden voor een echt onafhankelijk socialistisch Palestina naast een socialistisch Israël als onderdelen van een socialistische confederatie van de regio.”