EU laat voedselspeculatie ongemoeid

Internationale hulporganisaties waarschuwen dat de hongersnood in de Hoorn van Afrika wel eens de ergste in meer dan 20 jaar kan zijn. Iedere dag ontvluchten 1.000 mensen Somalië als gevolg van de erger wordende voedselcrisis. Droogte en misoogsten zijn ongetwijfeld een factor, maar de situatie wordt erger door de speculatie op de voedselmarkten. De EU en de Europese lidstaten laten de speculanten ongemoeid.

De prijs van maïs is in Kenya op een jaar tijd met 160% toegenomen, de verkoopprijs van koren ging met 169% omhoog. In het zuiden van Somalië zijn de graanprijzen met 240% gestegen tegenover vorig jaar.

De omvang van deze prijsstijgingen, waarbij de hoge prijzen tijdens de voedselcrisis van 2007-08 werden overstegen, kan niet louter door de droogte en de misoogsten worden verklaard. Speculatie op toekomstige oogsten is een belangrijke factor. Nu grote speculanten als Goldman Sachs en Meryll Lynch niet langer kunnen speculeren op vastgoed, zetten ze een nieuw casino op door te gokken op voedselprijzen.

In april vroeg ik op een bijeenkomst van de Internationale Handelscommissie van het Europees Parlement aan commissaris De Gucht: “Is de Commissie van plan om iets te doen aan de speculatie op voedsel?” De Gucht antwoordde bijzonder vaag met als boodschap dat niets zou worden ondernomen.

Er wordt geschat dat Barclays PLC dit jaar 340 miljoen pond winst zal maken op basis van speculatie op voedselprijzen. Tussen 70 en 80% van de wereldhandel inzake voedsel is puur speculatief.

Deze nieuwe uitbarsting van speculatie door de inhalige financiële giganten zal er onvermijdelijk toe leiden dat we allemaal meer zullen betalen voor ons voedsel. Het stilzwijgen van de traditionele politici op dit vlak moet worden doorbroken en er moet iets worden ondernomen om te vermijden dat speculanten verder ons voedsel vergokken.

Levensnoodzakelijke gewassen zouden niet op de futures markten mogen worden verhandeld. Als de EU effectief iets zou willen ondernemen tegen de honger in Afrika, dan zou ze een onmiddellijk verbod op speculatieve handel van voedsel moeten invoeren.