Openheid voor socialistische opvattingen blijft toenemen in de VS

In mei 2010 werden de resultaten van een Amerikaanse peiling bekend gemaakt. Daaruit bleek dat 29% van de totale bevolking en 43% van de jongeren positief stond tegenover socialisme. Nu verschijnt een nieuwe peiling en de percentages nemen nog wat toe tot 31% onder de totale bevolking en 49% onder jongeren. Die toename onder jongeren wordt toegeschreven aan het groeiende verzet.

De resultaten vandaag verschillen niet zoveel van deze in 2010. Er is een lichte toename van het percentage van de bevolking dat positief staat tegenover socialisme alsook van het aandeel van de bevolking dat negatief staat tegenover kapitalisme (van 37% tot 40%). De grootste verschuiving is de openheid van jongeren (18-29 jaar) voor socialistische ideeën. Onder jongeren staat 49% positief tegenover socialisme en 43% negatief. Een jaar geleden was dat nog net omgekeerd: 49% negatief en 43% positief.

Het aandeel van de bevolking dat negatief staat tegenover socialisme blijft stabiel rond 60%. Dit betekent dat er een scherpe polarisatie is. Terwijl het aantal mensen dat positief staat tegenover socialisme toeneemt, is er ook een toename van het aantal dat negatief staat tegenover kapitalisme. Met 50% positief en 40% negatief, is de steun voor het kapitalisme niet bepaald overweldigend. Onder jongeren is er zelfs een groter deel dat negatief (47%) tegenover kapitalisme staat, dan dat er steun is (46%). Bij wie minder dan 30.000 dollar per jaar verdient, staat 47% negatief tegenover kapitalisme. Een jaar geleden was dat nog 40%

Onder zwarten en hispanics is de steun voor het kapitalisme het meest beperkt: 51% en 55% staat er negatief tegenover. 55% en 44% staat positief tegenover socialisme. De steun voor socialisme neemt lichtjes toe, de afkeer tegenover kapitalisme veel sneller. In het onderzoek van 2010 stonden geen afzonderlijke gegevens voor hispanics maar wel voor zwarten. In 2010 stonden 40% van de zwarten negatief tegenover kapitalisme, nu is dat dus al 51%.

Het resultaat van dit onderzoek is opvallend omdat het wijst op een groeiende openheid voor socialistische opvattingen, ook al is er niet meteen duidelijkheid over wat onder socialisme wordt begrepen. Maar wellicht is het meest opvallende resultaat toch de groeiende afkeer tegenover kapitalisme, in het bijzonder onder de lagen die het hardste worden getroffen door de crisis van het kapitalisme. Ook in de Verenigde Staten zijn er meer jongeren, kleurlingen en mensen die minder dan 30.000 dollar per jaar verdienen die negatief tegenover kapitalisme staan dan dat er zijn die menen dat kapitalisme iets positief is.