Onderwijs: groen en paars van woede!

Op dinsdag 6 maart demonstreerden 50.000 mensen die werken in het onderwijs in de Amsterdam Arena onder het motto: ELK KIND TELT! Het was de grootste onderwijsstaking sinds de onderwijsdemonstratie in 1982 tegen de verlaging van de salarissen. Nu ging het om 300 miljoen aan bezuinigingen.  Er wordt 300 miljoen euro bezuinigd op het speciaal onderwijs en dat betekent: de klassen in het speciaal onderwijs worden groter, de ambulante begeleiding (steun voor scholen op afroep) voor kinderen in het basisonderwijs met leer- en gedragsproblemen of handicaps wordt meer dan gehalveerd, duizenden gespecialiseerde en gedreven onderwijskrachten verliezen hun baan en de getroffen scholen leveren gemiddeld meer dan 20 procent van hun budget in. Terwijl tegelijkertijd 250 miljoen Euro wordt uitgetrokken voor prestatiebeloning voor leraren. Onzinniger dan dit kan het niet: kinderen in de steek laten, leraren en ondersteuners ontslaan en een enkele leraar op grond van onduidelijke criteria een extra beloning geven. De manifestatie in de Arena maakte duidelijk: het gaat de leraren niet om Euro’s, maar om de kinderen! Het gaat ze niet om een paar rotcenten, maar om de toekomst van de kinderen; zij zijn de toekomst. Niet voor niets droegen de deelnemers groene (Algemene Onderwijs Bond) en Paarse (CNV Onderwijs) sjaals, zij waren groen en paars van woede!

Omdat de minister van Onderwijs, Bijsterveld, al heeft aangegeven “de vinger aan de pols te houden”, maar zich verder niets aan te trekken van de acties, hoe massaal ook, heeft de Algemene Onderwijs Bond terecht verdere acties aangekondigd. De acties moeten worden gekoppeld aan de andere acties tegen de bezuinigingen, zoals op de salarissen van de ambtenaren, de acties tegen de afschaffing van het PGB, de acties tegen de verlagingen van de pensioenen e.d. Meer dan ooit is het nodig dat de vakbeweging één vuist maakt tegen al deze bezuinigingen in plaats van naar zichzelf te staren in een vernieuwingsproject. Naar een algemene 24-uurstaking tegen dit kabinet en zijn bezuinigingen!