Québec. Massale studentenstrijd tegen verhoging studiekosten

De regering-Charest in Québec besliste om de studiekosten drastisch op te voeren. Er barstte een studentenstrijd los met een algemene staking van onbepaalde duur en massale betogingen. Eind maart waren er ongeveer 300.000 studenten betrokken bij de staking, dat zijn twee op de drie studenten. Er waren op 22 maart 200.000 betogers in Montréal.

 

De regering beweert dat de maatregelen nodig zijn en stelt dat de studenten moeten “bijdragen” aan de financiering van het onderwijs. Dat is waarom de regering voorstelt dat studenten voortaan 3.793 dollar inschrijvingsgeld per jaar zouden betalen. Samen met andere kosten (zoals administratie) zou de jaarlijkse factuur voor studenten tegen 2016 oplopen tot 4.700 dollar. In 2007 werd het inschrijvingsgeld al opgetrokken van 1.688 tot 2.168 dollar.

Op 10 november 2011 was er een betoging in Montréal met 30.000 deelnemers. Op 13 februari gingen de studenten en onderzoekers van de faculteit sociologie aan de universiteit van Laval in staking. Een dag later volgden studenten aan andere faculteiten en universiteiten. Tegen eind februari waren er meer dan 60.000 stakende studenten. Dit zette de studentenfederaties FECQ en FEUQ onder druk om een oproep voor een algemene staking te doen. Met deze actie willen de studenten de regering tot toegevingen dwingen.

De regering is bang van een uitbreiding van het studentenprotest naar andere sectoren. Er werd geprobeerd om de studentenbeweging te stoppen, onder meer door een repressieve benadering met traangas tegen vreedzame studentenacties. Maar de studenten gaan door met de strijd. In Montréal zijn er dagelijks acties en bijeenkomsten. De belangrijkste uitdaging is om de strijd uit te breiden en te vermijden dat de beweging geïsoleerd blijft tot enkel studenten. Bij een vorige grote studentenbeweging in 2005 zorgde dat isolement ervoor dat uiteindelijk een slecht compromis werd gesloten tussen de regering en de studentenvertegenwoordigers.

De verhoging van de studiekosten is een onderdeel van de algemene besparingsagenda van de regering. Het verdedigen en uitbreiden van de studentenstrijd belangt dan ook alle werkenden en hun gezinnen aan en het vereist hun betrokkenheid. Op 22 maart was er een nationale betoging in Montréal met maar liefst 200.000 aanwezigen. Dat was een uitstekende gelegenheid om iedereen te verzamelen die zich verzet tegen de logica dat de arbeiders en hun gezinnen voor de crisis moeten opdraaien. Verschillende vakbonden betuigden hun steun aan de stakende studenten.

Onze zusterorganisatie in Québec, Alternative Socialiste, is van bij het begin actief betrokken bij de studentenbeweging. We verdedigen daarbij de eis van gratis en degelijk onderwijs voor iedereen. We komen ook op voor een democratische organisatie van het onderwijs op basis van een betrokkenheid van studenten en personeel. Om een isolement van de beweging tegen te gaan, pleiten we voor eenheid met alle sociale strijd in een algemene 24-urenstaking van studenten, werkenden, werklozen en gepensioneerden.