Quebecse Studenten stemmen massaal tegen het voorstel van de regering!

Het akkoord, moest het goedgekeurd zijn, had een enorme stap terug betekend voor de beweging. Niet alleen zou de verhoging van de inschrijvingsgelden behouden blijven, enkel over een langere tijd gespreid, het zou door het inrichten van een overleg comité, de studenten ook actief betrekken bij de besparingen in het hoger onderwijs. Het comité zou bestaan uit 4 studenten en 14 andere vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs en zal een besparingsplan moeten aanbevelen. De opbrengst van deze besparingen zou gebruikt worden om verschillende kosten voor de studenten te verlagen. Het is een duidelijke poging van de regering om toekomstige verzet tegen het besparingsbeleid te verdelen door personeel en studenten tegen elkaar op te zetten. Als het geld niet van de studenten komt, zal het immers van het personeel moeten komen.

 

Studenten- en vakbondsleiding saboteert het protest.

Hoewel nog maar een 30% van de studenten gestemd heeft, lijkt het duidelijk dat de overgrote meerderheid het armzalig voorstel verwerpt. In tussentijd blijft de staking gewoon doorgaan.

Dit leidde er al toe dat leiding van de studentenvakbonden, in een poging om hun onvermogen te verdoezelen, beweerde “misleid” te zijn geweest door regering. Maar door dit akkoord te accepteren, tonen ze duidelijk aan dat ze net zoals in het verleden er niet in slagen om de strijd te leiden. Ook de leiders van de gewone vakbonden toonde nogmaals aan hoe zij met handen en voeten gebonden is aan het establishment door mee dit akkoord door te drukken.

De nee stem van de studenten toont aan dat zij na 3 maanden van protest, repressie en een smeercampagne in de media nog altijd bereid zijn om het verzet verder te zetten. Er is opnieuw een betoging aangekondigd die door zal gaan op 27 mei. Een overwinning is enkel mogelijk als het protest verbreed wordt door tegen alle besparingen in te gaan. Cruciaal hierbij is de link zoeken naar andere krachten in de maatschappij, zoals de verschillende antibesparingsorganisaties en zeker de vakbondsbasis. De solidariteit vanuit die richting werd al verschillende keren getoond door bijdragen en steunbetuigingen. Er zal gebouwd moeten worden aan locale en regionale comités tegen besparingen die actief het verzet organiseren en het kunnen verenigen. 27 mei zou het begin van een breder actieplan moeten zijn voor een verenigd verzet tegen het besparingsbeleid waarbij de oproep voor een algemene staking 24 uren staking naar voor wordt gebracht.

Weg met de regering van Charez, voor een nieuwe linkse massapartij!

Het is duidelijk dat Charez de belangen van banken en grote bedrijven verdedigt. Er is nood aan nieuwe linkse massapartij die opkomt voor de werkenden en jongeren en die met een consequent antikapitalistisch programma naar voor schuift. De huidige besparingslogica kan immers enkel doorbroken worden door buiten de grenzen van het kapitalisme te treden.

De Quebecse regering is de afgelopen weken sterk verzwakt door het studentenprotest en een reeks van verschillende schandalen. De val van deze regionale regering zou een enorme impuls geven aan het verzet in de samenleving een belangrijke stap kunnen vormen in het opbouwen van een nationale strijdbeweging in heel Canada.

Een overwinning van de studenten in Quebec zou een enorme weerklank vinden bij jongeren en werkenden wereldwijd. De Actief Linkse Studenten Antwerpen steunen de strijd volledig.

Mathias, Antwerpen