Gezamenlijk persbericht Jeunes FGTB Brussel, Sud Solidaires en EGA/ALS

We publiceren een vertaling van het gezamenlijk persbericht van de syndicale studentengroepen Jeunes FGTB Brussel (België), Sud Solidaires (Frankrijk) samen met de Actief Linkse Studenten. In het persbericht betuigen we onze solidariteit met de studentenbeweging in Québec en klagen we de repressie aan.

 

Verschillende Europese syndicale studentengroepen verenigen zich in een oproep om de strijd van de studenten in Québec tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld te ondersteunen en te versterken. We verwerpen tevens de intensieve repressie die tegen hen wordt ingezet.

Sinds meer dan 100 dagen voeren de studenten in Québec actie tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteit met 86%, wat betekent dat er op zeven jaar tijd een stijging met meer dan 1.770 dollar is. De strijd van de studenten in Québec gaat in tegen het neoliberale beleid dat de sociale diensten aan de bevolking wil ondermijnen. Deze historische strijd brengt duizenden betogers bijeen die elke dag opnieuw de straat optrekken.

De recente beslissing om wet 78 aan te nemen heeft als doel om de beweging te breken. Het toont het onvermogen van de regering in Québec om te antwoorden op de beweging. De regering heeft systematisch iedere poging om geloofwaardige onderhandelingen te voeren verworpen. De regering wil de beweging verdelen. Nu wordt een ondemocratische en ongrondwettelijke wet opgelegd om de vrijheid van vereniging en het recht op vreedzaam betogen te beperken. Het geweld waarmee de ordediensten tegen de vreedzame acties optreden, is onaanvaardbaar. Er is overgegaan tot massale en willekeurige arrestaties, wat ingaat tegen de meest elementaire principes van de democratie.

Dat is waarom wij klaar en duidelijk standpunt innemen tegen de repressie waar de inwoners van Québec onder gebukt gaan en waarom wij hun strijd steunen. We eisen net als hen een publiek onderwijsstelsel dat voor iedereen toegankelijk is.

In een tijdperk van besparingsplannen zijn we er ons van bewust dat ook wij tegen gelijkaardige aanvallen op ons onderwijs zullen moeten ingaan. Dat is waarom we aandachtig en trots het verzet van onze broeders en zusters in Québec volgen. Hun overwinning zal ook een overwinning zijn voor de arbeiders doorheen de hele wereld.

Solidariteit met de studenten in Québec. Wij staan aan hun kant.