Homofobie in Rusland. Interview met Igor, LGBT-activist in Moskou

Naar aanleiding van de homofobe wetten in Rusland en de komende Olympische Winterspelen in datzelfde land, was er heel wat aandacht voor de situatie van LGBT’s in Rusland. Er waren zelfs oproepen om de Olympische Spelen te boycotten. Wij spraken met Igor, een lid van onze Russische zusterorganisatie en erg actief in de strijd voor de verdediging van LGBT-rechten.

Opgeklopte homofobie

“De homofobe campagne die we vandaag in Rusland zien, is al twee jaar bezig. Het begon voor de parlementsverkiezingen van 2011. De partij van Poetin, Verenigd Rusland, voelde dat haar electorale steun afbrokkelde en besloot om de bestaande homofobe vooroordelen uit te spelen om de bevolking te verdelen, ingang te vinden bij de meest conservatieve lagen van de bevolking (die ook werden bewerkt met andere voorstellen om ‘het gezin te beschermen’ door onder meer het recht op abortus te bestrijden) en de aandacht van de bevolking af te leiden van de belangrijke sociale en politieke problemen van het land. In veel andere landen wordt daartoe de kaart van het nationalisme getrokken, maar in een land als Rusland met tal van etnische groepen en nationale minderheden is het openlijk gebruik van dergelijk nationalisme erg risicovol.

“Aanvankelijk dachten de meeste activisten dat de homofobe campagne zou stoppen na de verkiezingen. Wij waarschuwden dat dit afhankelijk zou zijn van de manier waarop de politieke, sociale en economische crisis in Rusland zou ontwikkelen. Na de verkiezingen volgde een massabeweging – in het kader van de massaprotesten die we wereldwijd zagen in navolging van het revolutionaire proces in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het regime zette haar campagne voort en schakelde een versnelling hoger. We denken niet dat de Russische samenleving homofober of conservatiever is dan andere samenlevingen. De situatie die we vandaag kennen, is een direct gevolg van de politiek van de overheid.

Verzet

“Er is verzet door LGBT-militanten. Zij voerden campagne en hierdoor is het niveau van de discussies over dit thema op twee jaar tijd sterk geëvolueerd. Nooit voorheen werd op zo’n schaal over homoseksualiteit gediscussieerd in Rusland als nu. Naast specifieke acties hebben LGBT-activisten georganiseerd deelgenomen aan massabetogingen rond andere sociale problemen. In Moskou gebeurt dat onder meer door de invloed van onze leden. Dat gebeurt met eigen slogans en met regenboogvlaggen. Vaak is er aanvankelijk een zekere vijandigheid, maar dat keert snel. We zien zelfs hoe betogers LGBT-activisten verdedigen tegen fysieke aanvallen door extreemrechts op betogingen. De LGBT-delegaties op betogingen zijn snel de meest dynamische van verschillende protestacties geworden. Er is telkens zo’n delegatie om solidariteit te betuigen met iedere andere onderdrukte groep in de samenleving.

“Als revolutionaire socialisten is het onze taak om het politieke bewustzijn van LGBT-militanten te versterken. Dat doen we onder meer door deze specifieke strijd te verbinden met andere bewegingen zodat we tot een gezamenlijke strijd voor al onze democratische rechten kunnen komen en samen ingaan tegen alle nefaste vooroordelen die door het regime in stand worden gehouden. Eengemaakt verzet is essentieel om het asociale beleid te stoppen.”

Olympische Spelen

“Voor de komende Olympische Winterspelen in Sotchi denk ik niet dat een boycot ons zou helpen in de strijd tegen homofobie. We verzetten ons om andere redenen tegen die Olympische Spelen, die staan immers synoniem voor corruptie, verspilling van publieke middelen en vernietiging van het milieu. Het zou efficiënter zijn om protest en solidariteit te organiseren tijdens de Spelen, liefst met atleten en met supporters. Na jaren van stilzwijgen en tegenkantingen, moeten we van alle gelegenheden gebruik maken om te spreken en de strijd voor gelijkheid te versterken.”