Britse studenten protesteren tegen politiegeweld op campus

Een vreedzaam protest van studenten van de University of London (UoL) werd brutaal aangepakt door de politie. Dat heeft veel studenten geschokt. Het was een bewuste en geplande poging om het protest met repressie de kop in te drukken. Politie en directie van de universiteit werkten samen om de betogende studenten eerst van de campus weg te halen en vervolgens de betoging aan te vallen.

Artikel door Claire Laker-Mansfield, Socialist Students

Binnen de gesloten kamers van de marktconforme instellingen van hoger onderwijs is er de dreiging van ongenoegen, discussie en protest. Dat is waarom de directie van UoL de studentenvertegenwoordiging en democratie als overbodige luxe ziet. Dat bleek onder meer bij de poging van de directie om de University of London Union (ULU), de studentenvakbond, af te schaffen. Dat was overigens een van de aanvallen die aan de basis van het aanvankelijke protest lag.

 

Videobeelden van het politiegeweld in Londen

 

De repressie door de universiteiten blijft niet beperkt tot de UoL. Aan de universiteit van Sussex voeren studenten strijd tegen de privatisering van diensten op de campus. In die strijd werden vijf studenten geschorst wegens hun rol in het protest. Dat gebeurde na een reeks bezettingen en een gewelddadige ontruiming door de politie vorig jaar. De studenten werden nadien opnieuw tot de universiteit toegelaten, maar dat was pas na zware druk van de campagne en er hangen hen nog steeds disciplinaire maatregelen boven het hoofd.

In Birmingham werden individuele studenten door het management uitgepikt en met gerechtskosten beladen omdat het eenzijdig verzoekschrift tegen een bezetting tegen hen gericht was. Bij bezettingen lijken alle directies momenteel naar verzoekschriften terug te grijpen. Op 4 december kreeg de directie van UoL zelfs een verzoekschrift toegewezen met een verbod op “alle protestacties in de stijl van bezettingen” op de campussen. Doorheen het land verenigen managers van de universiteiten zich rond een duidelijke boodschap: protest wordt niet aanvaard.

Studenten moeten deze repressie beantwoorden met een massale campagne om democratische rechten te verdedigen. Het is belangrijk dat de strijd bij UoL en Sussex uitbreiding kent. De studentenvakbond in Sussex reageerde snel en riep een algemene vergadering bijeen waarna een studentenstaking tegen de schorsingen werd georganiseerd.

We moeten ook gaan voor solidariteitsbetogingen en acties doorheen het land. Socialist Students lag mee aan de basis van een tweede nationale actiedag op 11 december onder de slogan ‘Cops Off Campus’ (geen politie op de campussen).

Socialist Students eist van de nationale studentenvakbond NUS (National Union of Students) dat het onmiddellijk een datum voor een nationale betoging aankondigt als eerste stap in de opbouw van een massale campagne voor democratische rechten, tegen inschrijvingsgeld, besparingen en privatiseringen. Sinds het begin van de campagne om ULU te redden, kwam er geen enkele nuttige steun van de rechtse leiding van de NUS. De besparingen en privatiseringen slaan algemeen toe op onze campussen en de NUS staat stilzwijgend toe te kijken. Het wordt tijd dat de verantwoordelijken in de NUS rechtstaan en de strijd voeren.

We hebben ook het initiatief genomen om betogers te verdedigen tegen de politie en de verdediging op te nemen van wie werd opgepakt en vervolgd wegens hun rol in de campagne. We moeten duidelijke eisen stellen, zoals voor de intrekking van alle vervolgingen van betogers.

We eisen ook een onderzoek naar het politiegeweld, maar dan wel een onderzoek dat geleid wordt door de studenten en de vakbonden. NUS riep de conservatieve burgemeester Boris Johnson op om een onderzoek te organiseren. Dat is iemand die zelf verklaart dat hij de antivakbondswetten wil aanscherpen met een effectief stakingsverbod voor het personeel van het openbaar vervoer. Hoe zou een onderzoek onder leiding van een dergelijke figuur geloofwaardig kunnen zijn voor studenten en arbeiders?

De vakbonden en het verzet tegen de besparingen moeten de organisatie van de ordediensten van hun betogingen ernstig nemen, ook indien jongeren en studenten betogen. Een ordedienst kan betogers beschermen tegen geweld van de politie en tegen provocateurs. Het is nuttig om zo een maximale eenheid te bewerkstelligen, dat is onze grootste sterkte.

Het geweld vandaag wijst er net zoals eerder geweld tijdens de studentenbeweging van 2010 op dat de staat geen neutrale kracht in de samenleving is. Onder de matrakslagen van politiegeweld zien gewone mensen de ware rol van de politie in een kapitalistische samenleving: de belangen van de rijken en machtigen verdedigen. Wie een samenleving in het belang van de 99% wil, moet de rol van de staat begrijpen.

Democratische vrijheden en rechten zijn door generaties van strijd door gewone werkende mensen afgedwongen. We moeten deze rechten en vrijheden verdedigen. Maar het is enkel door het kapitalisme volledig omver te werpen en een socialistische samenleving op te bouwen dat onze rechten en vrijheden volledig kunnen beschermd en ontwikkeld worden tot een hoger niveau.

Onze mening:

 

  • NUS: roep op en mobiliseer voor een grote nationale betoging voor democratische rechten op de campussen
  • Stop alle vervolgingen tegen opgepakte betogers
  • Geen enkele maatregel tegen de vijf van Sussex
  • Voor het recht om te betogen op en buiten de campus
  • Voor een onderzoek onder leiding van studenten en vakbonden naar het politiegeweld aan de University of London
  • Arbeiders en studenten één strijd, één front. Voor vakbondsbetrokkenheid bij het organiseren van de ordediensten van betogingen
  • Voor een massale nationale campagne tegen besparingen, inschrijvingsgeld en privatiseringen!