Solidariteit met jongerenbeweging in Hong Kong!

Vorige week voerden de studenten een week lang een stakingsactie om op te komen voor een democratisch kiesstelsel. De beweging kende vorige vrijdagavond een hoogtepunt toen duizenden betogers samenkwamen aan de regeringsgebouwen. Zowat 200 studenten en betogers raakten door het politiecordon en betraden het Burgerplein, een plein waar voorheen publiek protest was toegelaten maar sinds twee manden met veiligheidshekkens is afgezet. Het afsluiten van dit plein is onderdeel van de voorbereidingen door de regering om ieder pro-democratie protest de kop in te drukken en vooral om de geplande (maar steeds opnieuw uitgestelde) actie van Occupy Central te breken.

Verslag vanuit Hong Kong door Dikang van Socialist Action

De meeste studenten op het plein hielden het de hele nacht vol. Ze riepen andere mensen op om hun protest te vervoegen. De oproerpolitie gebruikte pepperspray en pakte tientallen activisten op. Ook de leider van de studentengroep, Joshua Wong, werd opgepakt. Tegen de late namiddag van zaterdag 27 september waren de laatste betogers van het plein verwijderd door de politie. Er werden 70 arrestaties verricht. Onder de opgepakten ook het radicale parlementslid ‘Longhair’ Leung Kwok-hung van de Liga van Sociaaldemocraten. De 17-jairge Wong werd niet vervroeg vrijgelaten. Hij wordt geconfronteerd met drie beschuldigingen, waaronder een ernstige beschuldiging van geweld tegen politieagenten. Dit geeft aan dat de regering de politie en de rechtbanken wil gebruiken om het geplande protest van Occupy Central en de bredere democratiebeweging de kop in te drukken.

“Occupy Central nu”!

Leiders van Occupy Central bezochten het protest op zaterdagochtend en spraken zich tegen het gewelddadige politieoptreden uit. Ze veroordeelden ook het gebruik van pepperspray ‘zonder waarschuwing.’ Veel betogers stonden kritisch tegenover de leiders van Occupy Central die niet bereid zijn om een bredere oproep tot protest te lanceren of om de geplande bezetting te vervroegen. In de media werd gesuggereerd dat Occupy Central wel eens op 1 oktober aan de acties zou beginnen. Volgens de krant South China Morning Post riepen de betogers: “Occupy Central nu” en “Hoe kunnen jullie anders de studenten in de ogen kijken?” toen de woordvoerder van Occupy Central, Benny Tai Yiu –ting, en mede-oprichter dokter Chan Kin-man de betogers toespraken.

In het jongerenprotest van de voorbije week waren duizenden studenten en na enkele dagen ook zowat 3000 scholieren actief. Sommige scholieren van amper 12 of 13 jaar vervoegden het protest. Het was de grootste jongerenbeweging in 30 jaar. Dit heeft een grote impact op de democratiebeweging. Het geeft immers een idee van hoe collectieve actie en ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ als actiemethoden kunnen ingezet worden tegenover de steeds repressievere agenda van de Chinese dictatuur in Hong Kong. De beloofde stappen in de richting van democratie worden niet alleen niet genomen, er worden stappen achteruit gezet.

Groeiende repressie tegen protest

Op 31 augustus besliste het Chinese pseudo-parlement dat er geen democratische verkiezingen in Hong Kong komen in 2017. Die beslissing vormt een keerpunt. Peking wil de democratische en burgerlijke vrijheden in Hong Kong aan banden leggen. Het regime wil vermijden dat openlijke kritiek en protest tegen Peking mogelijk zijn, in de rest van China is dat al ten stelligste verboden. De toenemende repressie in Hong Kong gaat gepaard met het vervolgen van iedere dissidentie in China zelf. Dat bleek onder meer uit de veroordeling tot levenslang van de Oeigoerse professor economie Ilham Tothi vorige week. Hij werd beschuldigd van ‘separatisme’, maar is in feite een gematigde oppositiestem die ingaat tegen het beleid van Peking tegenover de Oeigoerse moslims in de westelijke regio Xinjiang.

De aanhangers van Socialist Action en de Citywide School Strike Campaign, mee opgezet door leden van Socialist Action in de strijd voor een democratische studentenvakbond, stellen dat er nood is aan een nieuwe studentenstaking als antwoord op de repressie van 26 en 27 september. Dit moet gepaard gaan met de onmiddellijke intrekking van de beschuldigingen tegen Joshua Wong en alle andere vreedzame betogers die opgepakt werden. De repressieve methoden moeten direct beantwoord worden met massale actie. Een nieuwe scholierenstaking moet voor de vakantie van 1 oktober plaatsvinden, tenzij alle vervolgingen van de betogers direct worden geseponeerd. Nieuw protest zou voortbouwen op het momentum van de voorbije dagen waarbij jongeren het voortouw nemen in de strijd tegen dictatuur en voor directie en volledige democratie.

  • Voor een onmiddellijke nieuwe studentenstaking als antwoord op de regering en de politierepressie!
  • Voor de onmiddellijke vrijlating van alle gearresteerden zonder vervolging!
  • Voor een onafhankelijk en openbaar publiek onderzoek naar het politiegeweld van 26 en 27 september!
  • Voor de opbouw van democratische stakerscomités in alle scholen en campussen om de strijd verder te zetten, voor massale bijeenkomsten en campagnes op alle scholen!
  • Voor de creatie van een massale scholierenvakbond om de scholieren te organiseren en voor hun rechten op te komen!
  • Neen aan een de pseudodemocratie! Voor massastrijd in Hong Kong en China tegen de dictatuur en de heerschappij van de miljardairs!

 


Volg deze strijd!Lees ook dit Engelstalige interview met Sally Tang Mei-chin op chinaworker.info waarin de algemene context wordt geschetst.

Facebook pagina van Socialist Action met regelmatige updates (ook in het Engels)