Studentenprotest in Nederland voor democratische hervormingen en tegen bezuinigingen

De afgelopen weken was er heel wat studentenprotest in Nederland. Dit werd afgelopen woensdag gevolgd door een actiedag in verschillende steden na een solidariteitsoproep van de studenten in Amsterdam die opkomen voor democratische hervormingen in het beheer van de universiteit en voor een stopzetting van verdere bezuinigingen op onderwijs. Het is een strijd tegen de gevolgen van de antidemocratische ‘hervormingen’ van de afgelopen decennia en de bezuinigingen die de universiteiten (en andere instellingen voor hoger onderwijs) hard treffen.

Door Bas de Ruiter, Nederland

De studenten in Amsterdam houden ‘Het Maagdenhuis’ bezet, een symbolisch deel van de campus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dergelijke bezettingen kwamen wel meer voor eind jaren 1960 en in de jaren 1970. Toen was er een studentenbeweging die inspiratie haalde bij mei 1968 in Frankrijk en de jongerenradicalisering van die periode.

Het studentenprotest in Amsterdam verspreidde naar andere steden zoals Groningen, Nijmegen en Utrecht. Daar waren er kleine protestacties en/of meetings, doorgaans in de vorm van publieke discussies om de studenten en personeelsleden te informeren over de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland. Een gelijkaardige actie was er ook in Tilburg waar een meeting van studenten en personeel werd voorafgegaan door de verspreiding van pamfletten geschreven door professor Blommaert.

De nieuwe golf van studentenprotest is een belangrijke stap vooruit die de solidariteit van de werkende bevolking verdient. Dat elke generatie studenten dezelfde strijd steeds opnieuw moet voeren, maar dan in andere omstandigheden, toont de zwakte in de politieke organisatie en het bewustzijn binnen de studentenbeweging. We moeten daar verandering in brengen zodat we op het huidige protest kunnen bouwen voor toekomstige strijd. Om concrete verworvenheden te bekomen, is solidariteit vereist en eengemaakte strijd van studenten, docenten en alle personeel in het onderwijs en daarbuiten.