Griekenland: NEEN!

Op 5 juli zeggen we ‘neen’ aan de bende van de crediteurs!

neen

Verklaring door Xekinima (onze Griekse zusterorganisatie), gepubliceerd op 27 juni

notsiprasEindelijk heeft de regering van Syriza de juiste beslissing genomen. Met name door aan de Griekse bevolking het ‘akkoord’ met de crediteurs voor te leggen en de verwerping ervan via een referendum voor te stellen.

De aanvankelijke toegevingen door de regering zorgden ervoor dat de zogenaamde ‘instellingen’ (de trojka onder een nieuwe naam) buitenproportioneel arrogant werden. Ze wilden van de nieuwe regering een kopie van een regering met het conservatieve ND, het sociaaldemocratische PASOK en het liberale Potami maken. Ze wilden de regering hetzelfde beleid laten voeren. Ze wilden Syriza op de knieën dwingen, vernederen en de volledige Griekse bevolking onderwerpen. Hiermee willen ze een voorbeeld stellen voor anderen in Europa die het aandurven om de besparingsdictaten in vraag te stellen.

De regering onder leiding van Syriza heeft neen gezegd. Eindelijk een klaar en duidelijk NEEN dat Europa kan dooreenschudden en door heel de wereld wordt gevolgd.

De Griekse bevolking, daarmee bedoelen we de werkenden, werklozen, armen en de kleine zelfstandigen en middenlagen die hard onder de kapitalistische crisis gebukt gaan, moet met al zijn kracht opkomen voor een sterke NEEN-stem.

Alle reactionaire krachten zijn hun campagne al gestart. De bankiers, eigenaars van scheepswerven, industriëlen, grote bouwpromoteren, de massamedia, het Europese establishment, de internationale organisaties, de multinationals,… Allemaal willen ze ons ervan ‘overtuigen’ dat een ‘neen-stem’ gelijk staat met rampspoed.

Maar ‘ja’ zeggen aan de eisen van de crediteurs zou pas rampzalig zijn. Het gaat om een verderzetting van het beleid van de afgelopen vijf jaar, een beleid waarmee de economie werd verwoest en een sociale catastrofe werd aangericht.

Deze heren (en dames) hebben het lef om ons te zeggen dat diegenen die ‘neen’ zeggen verantwoordelijk zijn voor de sociale crisis. We zeggen net neen aan de echte verantwoordelijken. Het zijn dezelfde leugenaars die al van bij het begin zeggen dat hun beleid ‘onze’ problemen zou oplossen, groei en ontwikkeling zou brengen en ons zou ‘redden’. Alsof de vernedering niet volstond, verklaarden ze nog dat we “lui” en “corrupt” zouden zijn en hun geld verkwisten.

We moeten hen nu van antwoord dienen!

We moeten tegelijk duidelijk zijn: NEEN zeggen aan de crediteurs betekent ook dat het land uit de eurozone zal verdwijnen. De overgang van een sterke internationale munt als de euro naar de drachme, een munteenheid van een kleine economie, is gevaarlijk. Deze gevaren kunnen onder controle gehouden worden indien het beleid breekt met het huidige rotte systeem.

De propaganda van de vertegenwoordigers van het kapitaal dat een terugkeer naar de drachme overeenkomt met het “betreden van de hel” is een leugen vanwege mensen die van liegen een kunst gemaakt hebben. Hoe kunnen we deze corrupte vertegenwoordigers van het kapitaal geloven? Hebben ze ons ooit al de waarheid gezegd?

De kapitalistische weg verderzetten, brengt ons dieper in de hel terecht. Met een reeks maatregelen kan de Griekse economie terug vooruitgaan, groeien en de belangen van de gemeenschap dienen en niet de winsten van een kleine plutocratie. Kapitaalcontrole moet onmiddellijk opgelegd worden zodat het groot kapitaal het geld en de winsten niet verder uit het land kan weghalen. Er moet een beperking komen op het bedrag dat wekelijks kan afgehaald worden, dit bedrag moet voldoende zijn voor de behoeften van gezinnen en kleine bedrijven. De boeken moeten geopend worden zodat de kapitalisten de bankreserves niet kunnen plunderen.

Op 30 juni, als we het IMF opnieuw 1,5 miljard euro moeten betalen, moeten we zeggen: “we betalen niet.” We hebben genoeg betaald, deze schuld is niet de onze, we betalen niet!

Het grootkapitaal zal ongetwijfeld elke poging om de economie terug recht te krijgen saboteren. Het is dan ook van cruciaal en dringend belang dat we de banken nationaliseren, dit betekent dat het bezit, de controle en het beheer van de banken aan de samenleving worden overgedragen. Vervolgens moeten ook de sleutelsectoren van de economie onder controle en beheer van de werkenden en de samenleving komen. Zo kunnen we de productie en de distributie plannen op basis van de behoeften van de werkende bevolking. We kunnen de economie bevrijden van de belangen van de grote scheepsbedrijven en industriëlen.

Vandaag is een historische dag. Kijk naar de paniek op de gezichten van de heersende klasse en in de verklaringen van Nieuwe Democratie, Pasok en Potami! Voor de werkenden, armen, werklozen, de wanhopigen is dit een goede dag.

Tegelijk moeten we van Syriza eisen dat de strijd niet beperkt wordt tot een NEEN-stem. We moeten stoutmoedig en vastberaden vooruitgaan om de macht uit de handen van het grootkapitaal te halen, om de sleutelsectoren van de economie in handen van de gemeenschap te brengen en om de economie democratisch te plannen op basis van arbeiderscontrole- en beheer. Zo kunnen we voor eens en voor altijd komaf maken met de plundering van de vruchten van onze arbeidskracht, de schandalen, de corruptie en de diefstal.

Met dergelijke socialistische maatregelen kunnen we de hoop terugbrengen, niet alleen voor de Griekse bevolking. We kunnen een catalysator worden voor de Europese bevolking en die in de rest van de wereld.

De ‘instellingen’ willen een ‘regimeverandering’ in Griekenland. Ze vrezen terecht dat het verzet tegen het beleid van de heersende klasse in Griekenland om de werkenden en middenklasse voor de crisis van het kapitalisme te laten betalen een inspiratie zal vormen voor gelijkaardige bewegingen doorheen Europa. Hun vrees is terecht. Er is een enorm potentieel voor het verzet van de Griekse werkende bevolking die gelijkaardige bewegingen in andere landen kan veroorzaken. Dat is waarom de Ierse, Portugese en Spaanse regeringen zo vijandig staan tegenover de Griekse bevolking, zij zijn bang voor hun eigen toekomst.