Steun de Spaanse studentenstaking van 26 oktober

Stuur solidariteitsberichten met deze strijd voor degelijk publiek onderwijs!

spanjeWe publiceren hieronder een solidariteitsoproep van de Spaanse Studentenvakbond Sindicato de Estudiantes. Die roept op tot een studentenstaking op 26 oktober en kreeg daarvoor al steun van ouderverenigingen en onderwijsbonden. De Actief Linkse Studenten steunen deze oproep en zullen solidariteitsacties organiseren op 26 oktober. We roepen socialisten, vakbondsmilitanten en jongeren op om hun solidariteit te betuigen.

Dit kan door solidariteitsberichten te sturen naar Ana (tirititera@gmail.com) en Monica (monicameg5@gmail.com) van de Sindicato de Estudiantes. Stuur een kopie naar ALS (als@socialisme.be) en het CWI (dannybyrnesp@gmail.com).

Oproep aan jongeren uit de hele wereld om de Spaanse studentenstaking te steunen

26 oktober: algemene studentenstaking! Verdedig het openbaar onderwijs!

Op 26 oktober zullen studenten doorheen de Spaanse staat hun klassen verlaten om op straat te komen tegen het beleid dat het openbaar onderwijs afbreekt. Zoals in veel andere landen heeft de Spaanse regering verregaande besparingen in het onderwijs doorgevoerd en waren er tal van tegenhervormingen waardoor het onderwijs enkel nog toegankelijk is voor wie het zich kan permitteren.

Als studenten die van arbeidersgezinnen komen, net als de overgrote meerderheid van de studenten, gingen we gebukt onder de afbraak van onze scholen en universiteiten, een tekort aan personeel en middelen, het afschaffen van overheidssteun voor studenten van armere afkomst en een stijging van de inschrijvingsgelden aan de universiteiten met 66%. Deze hervormingen betekenen dat tienduizenden studenten uitgesloten worden van de universiteit, dat er overvolle klassen zijn en dat de macht van de katholieke kerk op het onderwijs groter wordt. De opeenvolgende regeringen van PSOE (voormalige sociaaldemocratische partij) en PP (conservatieven) hebben ondertussen nooit geziene bedragen van publieke middelen ingezet om de banken te redden en om te betalen voor een schuld die wij niet veroorzaakt hebben (er is de afgelopen zes jaar meer dan 250 miljard euro betaald).

En alsof dit nog niet volstond, kwam de regering afgelopen zomer met een van de hardste aanvallen ooit op het openbaar onderwijs: de terugkeer van de algemene examens uit het tijdperk van Franco. Op het einde van het lager, secundair en post-secundair (bacherlor) onderwijs zouden er dergelijke algemene examens zijn. Deze succesvol doorstaan wordt een voorwaarde om verder te studeren en om een diploma van het betreffende onderwijsniveau te halen. Dergelijke algemene examens zijn niet nieuw. Onze ouders ondergingen ze onder de dictatuur van Franco toen ze als filter gebruikt werden om te vermijden dat jongeren uit de werkende klasse naar de universiteit konden.

Nu willen ze deze filter opnieuw doorvoeren waardoor honderdduizenden jongeren van 14 tot 16 jaar vroegtijdig de toegang tot hogere studies zouden ontzegd worden. De motieven van de regering zijn eenvoudig: indien jongeren van lagere afkomst enkel een toekomst van onzekere jobs of werkloosheid kennen, waarom dan geld aan hun onderwijs besteden? Gezinnen met meer middelen zitten in een andere situatie. Zij ondergaan de gevolgen van het besparingsbeleid niet op dezelfde wijze. Zij hebben toegang tot private begeleiding van hun kinderen, private scholen en alle andere mogelijkheden. Op die manier wordt het eenvoudiger om de examens door te komen.

Als deze aanval erdoor komt, gaan we terug naar een tijdperk waarin onderwijs beperkt wordt tot een bevoorrechte minderheid. Het doel is om het openbare onderwijs te vernietigen en om te vormen tot een vermarkte dienst waarin private onderwijsbazen winsten maken. Het recht op onderwijs werd afgedwongen door enorme inspanningen en strijd. Onze ouders en grootouders hebben er hard voor gevochten, we mogen het ons niet laten afpakken!

De studentenvakbond Sindicato de Estudiantes roept alle jongeren in Spanje op om deel te nemen aan de studentenstaking van 26 oktober waarbij de lessen verlaten worden om te betogen. Er zijn al meer dan 70 betogingen gepland doorheen Spanje. De staking kreeg al de steun van de Confederatie van Ouderverenigingen (CEAPA) en verschillende onderwijsbonden met wie we gezamenlijke betogingen houden in de namiddag van 26 oktober.

We roepen de jongeren van de hele wereld op om ons te steunen. Jongeren ondervinden wereldwijd de gevolgen van de besparingen op onderwijs. Onze strijd is dezelfde. Organiseer acties aan Spaanse ambassades, stuur boodschappen en video’s met solidariteitsberichten, verspreid dit op sociale media. De strijd van de jongeren voor hun rechten is doorheen de wereld dezelfde.