Zuid-Afrikaanse studentenbeweging groeit aan

De Actief Linkse Studenten zijn solidair met de studentenacties in Zuid-Afrika. Die acties komen op voor gratis hoger onderwijs en tegen de inschrijvingsgelden. De regering wil die inschrijvingsgelden optrekken, een eerste poging werd afgeblokt door massaal studentenprotest maar nu wil de regering de verhoging laten doorvoeren door de universiteiten zelf en gefaseerd waarbij aanvankelijk slechts een beperkt aantal studenten meer moet betalen. Deze verdeel-en-heerspolitiek heeft niet gewerkt: de Zuid-Afrikaanse studentenbeweging groeit aan tot de grootste jongerenbeweging sinds het einde van de apartheid begin jaren 1990. ALS steunt deze strijd! Hieronder een reactie door de Socialist Youth Movement waarmee ALS samenwerkt.

banner-socialist-youth-movement

De strijd voor gratis onderwijs in Zuid-Afrika staat op een keerpunt. De afgelopen drie weken waren er geslaagde studentenstakingen en activisten zien het binnenhalen van hun eis van gratis onderwijs binnen handbereik. Maar tegelijk zijn er de repressie door de politie, de leugens van de regering en de negatieve mediaberichtgeving die stelt dat gratis onderwijs ‘onbetaalbaar’ is. De frustraties onder studentenactivisten neemt toe, er wordt gezocht naar tactieken om de beweging vooruit te stuwen. Op dit belangrijke ogenblik komt het erop aan om te gaan naar een grotere eenheid, organisatie en coördinatie.

De regering, politie en al wie zich tegen gratis onderwijs verzet, wil de beweging dezelfde fouten laten maken als vorig jaar. We veroordelen de politierepressie en het geweld, de militarisering van de campussen en het gebruik van private veiligheidsbedrijven, de beperkingen van het recht op protest en andere maatregelen die door de tegenstanders van gratis onderwijs ingezet worden in de hoop dat een minderheid van studenten tot geweld en wanhoopsacties overgaat uit frustratie. Dergelijke acties helpen de beweging niet vooruit, ze duwen ons achteruit. Dat is wat het establishment wil om de studenten te verdelen en het protest in het algemeen van zijn legitimiteit te ontdoen om zo ook de eis van gratis onderwijs aan de kant te schuiven. Er zijn ongetwijfeld provocateurs actief in de beweging om het zo ver te laten komen. Enkel organisatie en discipline kunnen die provocateurs neutraliseren.

Er is een bijzonder brede steun voor gratis onderwijs. We moeten dit omzetten in een massale beweging voor gratis onderwijs die zowel studenten organiseert als de werkende klasse, de lokale gemeenschap en scholieren. Het opbouwen van zo’n beweging vereist planning, zorgvuldige voorbereiding en dus ook discipline.

In Tshwane was er op 1 oktober een meeting van studentenactivisten en vertegenwoordigers van de werkenden en de lokale gemeenschap. Ze hebben samen de beweging ‘Occupy Tshwane’ opgezet om op te komen voor gratis onderwijs en dit te verbinden aan de eisen van de arbeidersstrijd en de lokale bevolking voor een hoger minimumloon van 10.000 R, het einde van de outsourcing van jobs, degelijke jobs en diensten. We roepen studenten elders op om zich ook te richten op werkenden en de lokale gemeenschap om zich samen te organiseren.

  • Voor een nationale actiedag met betogingen naar lokale parlementen of kantoren van de regering
  • Voor het organiseren van een nationale studentenvergadering met afgevaardigden van alle campussen en alle studentenbewegingen die voor gratis onderwijs opkomen, alsook van werkenden op de campussen en scholieren, om een nationale en massale beweging voor gratis onderwijs op te zetten met een verkozen leiding die verantwoording moet afleggen en strategische leiding aan de beweging kan geven.
  • Voor het opbouwen van banden met werkenden, de lokale gemeenschap en scholieren door het opzetten van massale ‘Occupy’-bewegingen in elke regio.