Historische studentenstaking in Spanje

10.000 betogers in Bilbao (Baskenland)

Op 26 oktober was er in Spanje een studentenstaking georganiseerd door de Sindicato de Estudiantes, de studentenvakbond. De staking was gericht tegen de besparingen op het onderwijs en de afbraak van de toegankelijkheid van het onderwijs, onder meer via een terugkeer naar de algemene examens die onder dictator Franco van toepassing waren om een te grote doorstroming van studenten naar het hoger onderwijs te stoppen. De studentenstaking was bijzonder succesvol. We publiceren een vertaling van het eerste verslag door de Sindicato de Estudiantes. Het CWI ondersteunde deze belangrijke jongerenactie, er waren solidariteitsacties in meer dan 20 landen, waaronder ook in ons land (zie hieronder).

Het was een echte tsunami. De algemene staking van de Sindicato de Estudiantes (SE) was een historisch succes. Bijna 2 miljoen scholieren gingen niet naar school. Het was echter niet alleen een stakingsdag, er waren ook meer dan 60 betogingen waartoe SE had opgeroepen. Deze waren bijzonder succesvol. Doorheen het land waren er meer dan 200.000 deelnemers. De cijfers zijn uitzonderlijk.

In Baskenland waren er meer dan 10.000 betogers in Bilbao, 5.000 in Donostia en duizenden anderen in Vitoria/Gasteiz en Iruna. In Catalonië waren er 50.000 betogers in Barcelona en daarnaast ook duizenden in Tarragona en Girona alsook in andere steden. In Valencia waren er 10.000 betogers en in Alicante eveneens duizenden. De betoging in Madrid was met 60.000 deelnemers de grootste studentenbetoging in jaren. In Galicië: 5.000 in A Coruna, 3.000 in Ferrol en duizenden in andere steden. 5.000 in Zaragoza. In Andalucia was het spectaculair: 15.000 in Granada, 10.000 in Sevilla, 7.000 in Malaga, 2.000 in Cadiz en meer dan 1.000 in Almeria en Huelva. Er ware nook duizenden betogers in Extremadura, de Canarische Eilanden, de Balearen, Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cantabria, …

Barcelona, Catalonië

De staking was een stevig succes. Het toonde de kracht van de jongeren en hun antwoord op de conservatieve regering van de PP. De jongeren eisten de onmiddellijke schrapping van de algemene toelatingsexamens in het secundair onderwijs. Ze eisen ook de intrekking van LOMCE, de vorige besparingswet in het onderwijs. De studentenvakbond eist het onmiddellijk ontslag van de minister van onderwijs in de regering ‘van lopende zaken’. Maar we gaan verder: we eisen het intrekken van LOMCE en alle andere besparingsmaatregelen, het intrekken van alle besparingen, een drastische verhoging van de publieke middelen voor onderwijs met het opnieuw aanwerven van de duizenden leerkrachten die de afgelopen jaren hun job verloren.

De PP-regering heeft een oorlog tegen het openbaar onderwijs uitgeroepen. In deze context vinden we het compleet schandalig dat de leiding van de PSOE heeft gecapituleerd en zich op laffe wijze zal onthouden in het parlement waardoor Rajoy de macht kan behouden. Deze leiders keren hun basis de rug toe, maar ook hun kiezers en de miljoenen werkenden en jongeren, waaronder de beweging in het onderwijs en al wie opkomt voor het publieke onderwijs. We zullen hun stemgedrag onthouden, dit kan immers leiden tot jaren van een regering geleid door een partij van corruptie en besparingen.

De staking werd gesteund door CEAPA, de nationale oudervereniging. Dat was erg belangrijk. Jammer genoeg was de houding van de leiding van de vakbonden CCO, UGT en STE niet gelijkaardig. Enkel in Madrid werd opgeroepen tot een volledige onderwijsstaking, net als in Andalucia waar de STE hetzelfde deed. De houding van de vakbondsleiders was niet gerechtvaardigd. Waarom het personeel niet oproepen om samen met de scholieren en de ouders te staken? Leraars gaan toch onder dezelfde aanvallen gebukt? De vakbondsleiders moeten hun fout rechtzetten en luisteren naar het ongenoegen onder de basis om met alle mogelijke krachten de strijd aan te gaan in plaats van zich te beperken tot verklaringen die slechts de gallerij van persverklaringen vervoegen.

We zeggen klaar en duidelijk dat de strijd niet voorbij is. Vandaag was een groot succes, maar we gaan door tot de algemene toelatingsexamens en de besparingen geschrapt worden. Het nationale stakerscomité houdt onmiddellijk een nieuwe bijeenkomst. Indien de regering de besparingen en aanvallen niet intrekt tegen 31 oktober, volgt er in de daaropvolgende weken een nieuwe staking die groter en sterker zal zijn. We roepen de lerarenvakbonden en de ouderverenigingen die in CEAPA georganiseerd zijn op om samen nieuwe acties te organiseren.

Tenslotte bedanken we de duizenden activisten van de studentenvakbond die deze actie mogelijk maakten. Er werden honderdduizenden pamfletten en tienduizenden affiches verspreid. De voorbije weken sloten 2.000 nieuwe leden zich bij de studentenvakbond aan. Samen kunnen we bouwen aan de grootste, meest vastberaden en meest consistente studentenorganisatie die de beweging niet verraadt en de studentenbeweging niet laat verdelen langs nationale of sectaire lijnen. We geloven in onze eigen kracht en de capaciteit van de jongeren om te strijden tegen de PP en de besparingen, en tegen het systeem dat leidt tot de sociale onrechtvaardigheden waarmee we geconfronteerd worden: het kapitalisme.

Madrid