Groot tekort aan studentenkoten doet prijzen stijgen

Het aantal studenten in Gent blijft sterk toenemen. De afgelopen jaren is er echter onvoldoende geïnvesteerd om dit op te vangen. Hierdoor is er een groot tekort aan studentenkoten waardoor de prijzen stijgen. Dit jaar zouden er in Gent zowat 65.000 studenten zijn. Een kleine helft daarvan zoekt een kot. Het tekort is het resultaat van de “sociale politiek” van onder meer de universiteit, de hogescholen en de stad Gent – of beter gezegd van het gebrek aan een dergelijke politiek. Er is jarenlang veel te weinig geïnvesteerd in sociale diensten als studentenhomes. Hierdoor wordt het probleem alleen nog groter en kost een kot doorgaans meer dan 300 euro per maand. Studeren wordt hierdoor een voorrecht voor wie het kan betalen.