Jong CD&V pleit voor harde besparingen

Voor Jong CD&V mag er hard bespaard worden. ACV-militanten die op CD&V stemmen zijn bij deze gewaarschuwd. De jongeren van deze partij stellen dat “niet of amper besparen” een “misdaad tegen onze generatie” vormt. Ze willen dat de federale overheid harder het mes zet in de sociale zekerheid en de ambtenaren. 5% van de ambtenaren moeten weg en de groeinorm in de gezondheidszorg moet naar beneden. De aanvallen op de arbeiders en hun gezinnen worden verpakt onder het mom dat “iedereen” inspanningen moet leveren. De jongeren willen ook het brugpensioen op 58 afschaffen en de werkloosheidsuitkering moet worden “hervormd” (eerder pleitten de jonge CD&V’ers voor het beperken van de uitkering in de tijd). Jongeren die geen werk vinden, moeten dus maar wachten tot de oudere werkenden volledig uitgeput zijn (als van hen afhangt wellicht na hun 70ste?). In afwachting daarvan moeten ze niet rekenen op een werkloosheidsuitkering, die beperken we immers in de tijd. En waag het niet om ziek te worden, dat is namelijk niet voorzien in de groeinorm. Zo weten we meteen op wie CD&V’er Fons Verplaetse (foto) doelde toen hij stelde dat “sommigen blijkbaar van de gelegenheid willen gebruikmaken om de sociale zekerheid om zeep te helpen.”