Nobelprijs voor Obama

De Amerikaanse president Obama kreeg de Nobelprijs voor de vrede. Nochtans is Obama nog niet overgegaan tot de volledige terugtrekking van de troepen uit Irak en werd het troepenaantal in Afghanistan verder opgedreven. Amerikaanse specialisten hebben het steeds meer over het “Afpak”-probleem waarbij de oorlog in Afghanistan niet tot dat land beperkt is, maar zich ook in Pakistan afspeelt. Obama zet de Democratische traditie van Bill Clinton verder, ook die was ondanks alle mooie woorden niet bepaald een vredesduif. Clinton aarzelde niet om in ex-Joegoslavië militair tussen te komen en het conflict verder op de spits te drijven. Obama doet nu hetzelfde in Afghanistan. Zo weten we meteen wat de waarde van een Nobelprijs is…