Scholieren in Hong Kong betogen tegen verplichte drugtesten op school

Gisteren betoogden zowat 200 scholieren in Hong Kong tegen het vorostel van de regering om drugtesten in te voeren op de scholen. Het protest werd gesteund door verschillende jongerengroepen alsook Human Rights Watch. Met de testen maakt de overheid duidelijk dat het jongeren ziet als problemen en de verantwoordelijkheid voor problemen op jongeren wil afschuiven. Veel jongeren reageerden geschokt op het voorstel en zien het als een inbreuk op hun privacy en een poging tot criminalisering. De regering zou beter iets doen aan de fors oplopende jongerenwerkloosheid. De Chinese linkse socialisten publiceerden een duidelijk standpunt tegen de testen.