Leerkrediet maakt slachtoffers

Het systeem van leerkrediet dat werd ingevoerd door toenmalig onderwijsminister Vandenbroucke maakt de eerste slachtoffers. Het individualiseren van het studietraject ging gepaard met het individualiseren van de financiering met een stelsel van leerkrediet. Dit wordt door de Leuvense unief aangegrepen om hogere inschrijvinggelden te vragen aan 209 studenten. Dat gaat van 25 euro tot 570 euro extra. De grootste slachtoffers betalen nu dubbel inschrijvingsgeld: 1.140 euro! Hiermee zien we meteen wat het doel van de hervorming was: de toegang tot het hoger onderwijs beperken. In februari waarschuwden we reeds voor deze maatregel.