Studentenacties kennen uitbreiding in Duitsland

De Oostenrijkse studentenbezettingen kennen navolging in Duitsland. Op auditoria van de universiteiten van Duisburg en Essen staan slogans als “Deze unief wordt bezet” en “Het Ruhr-gebied brandt”. Toen een algemene studentenvergadering werd bijeengeroepen probeerde de officiële studentenvertegenwoordiging nog om de geplande acties op 17 november te stoppen, maar de studenten namen het initiatief zelf in handen.

 

Honderden jongeren in Duisburg en Essen besloten om de auditoria te bezetten. Er werd urenland gediscussieerd over de eisen en verdere acties. In Duisburg werd onder meer besloten om pamfletten op te maken om de volgende morgen onder personeel en studenten te verspreiden. Het is onduidelijk hoe lang de bezettingen zullen duren, maar in Essen en Duisburg wordt alvast goed gemobiliseerd voor de geplande acties op 17 november. Die acties zijn gericht tegen het inschrijvingsgeld en het gebrek aan middelen.

De belangrijkste eisen van de jongeren zijn het afschaffen van het inschrijvingsgeld, neen aan de vermarkting van de unief,… SDS, de studentenorganisatie van Die Linke, en de SAV (de Duitse zusterorganisatie van LSP) grepen de gelegenheid aan om banden te leggen met stagairs van het staalbedrijf Thyssen-Krupp in Duisburg. Daar wordt gedreigd met harde besparingen en aanvallen. Tijdens de discussies werd de nood aan een breder verzet naar voor gebracht als antwoord op de afbouw van het openbare onderwijs en de aanvallen op de sociale zekerheid.