Haïti: VS stuurt leger, Cuba dokters

Wij hebben onze bedenkingen bij een aantal tekortkomingen van het regime in Cuba, maar erkennen tegelijk ook de sociale verworvenheden die er ontegensprekelijk zijn in dit land. Het verschil in benadering tussen Cuba en de VS blijkt ook nu weer met betrekking tot Haïti. Terwijl de VS soldaten stuurt om het land over te nemen, stuurt Cuba dokters. Waarmee zou de lokale bevolking van Haïti het meeste gediend zijn?