OESO-topman wil hoger onderwijs verder hervormen

Dirk Van Damme, voormalig kabinetschef van onderwijsminister Vandenbroucke, is ondanks de politieke liquidatie van zijn minister niet zonder werk gevallen. De man werd voordien immers al opgevist door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) alwaar hij actief is rond onderwijs. Van Damme schreef een nota over het hoger onderwijs in Vlaanderen en stelt daarbij dat een deel van de opleidingen aan de hogescholen beter zouden doorgegeven worden aan de universiteiten. Het gaat om “lange opleidingen” zoals kinesitherapie, industrieel ingenieur of vertaler/tolk. Dat is een voorstel in het kader van de “integratie” van het hoger onderwijs waarover een commissie onder leiding van patronaal topman Peter Leyman (ex-Volvo en ex-parlementslid voor CD&V, thans voorzitter van VOKA) zich zal buigen. Uiteraard wordt aan het personeel of de studenten niets gevraagd, zij zullen het immers met minder middelen moeten doen opdat het hoger onderwijs beter zou afgestemd worden op de behoeften van de bedrijven.