Luckas Vander Taelen van antwoord gediend

In De Standaard verscheen gisteren een scherp antwoord op de uitlatingen van het groene kopstuk Luckas Vander Taelen over de situatie in Brussel. De sociologe Nadia Fadil schreef samen met enkele anderen waaronder Ico Maly van Kif Kif een open brief aan Vander Taelen waarin wordt duidelijk gemaakt dat de strijd voor veiligheid in grote steden verbonden is met de strijd tegen armoede en uitbuiting. De auteurs verdoezelen de problemen niet, ze proberen enkel duidelijk te maken wat de materiële basis is waarop de problemen tot stand komen. Symptoombestrijding zal daarbij niet volstaan evenmin als een individualisering van de problemen. “Zolang er voor deze zogeheten ‘verloren generatie’ geen betere toekomstbeelden ontstaan, zal de situatie ten gronde niet verbeteren.” De auteurs stellen terecht de vraag: “Voor wanneer even straffe oproepen voor ‘zero tolerance’ ten aanzien van sociale ongelijkheid?” Hier vind je het volledige opiniestuk.