Jongerenwerkloosheid neemt toe

Vandaag schreef De Morgen: “Vlaanderen telde eind vorig jaar 53.221 jonge werklozen (-25 jaar). Dat zijn er 16.500 meer (45%) dan twee jaar geleden. De stijging tekent zich het sterkst af in Limburg, waar het aantal jonge werklozen in dezelfde periode steeg van 5.540 naar 8.751 (+58%). Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) op een parlementaire vraag van Vera Jans (CD&V). Met 17.167 telde Antwerpen eind vorig jaar het hoogste aantal jeugdwerklozen. Dat zijn er 5.716 meer dan in 2007. Verhoudingsgewijs steeg de jeugdwerkloosheid het hardst in Limburg: van 5.540 in 2007 tot 6.751 in 2009, of maar liefst 58 procent. Binnen de groep jeugdwerklozen blijven de laaggeschoolde jongeren een bijzonder kwetsbare groep. Maar liefst de helft van alle werkloze jongeren (27.555 van de 53.221 in 2009) is laaggeschoold. Maar ook hooggeschoolden ontsnappen niet aan de crisis: tussen 2007 en 2009 nam het aantal hooggeschoolde werkloze jongeren toe met 37% (van 4.455 in 2007 naar 6.137 in 2009).”