Stijgende jongerenwerkloosheid leidt tot meer criminaliteit

Trends bracht een opvallend standpunt van de Leuvense econoom Joep Konings. Die wees samen met een collega op de stijgende jongerenwerkloosheid in Vlaanderen (+29% op twee jaar tijd tegenover +1,6% in Brussel en +8,3% in Wallonië). Konings waarschuwt voor langdurige werkloosheid: “Aangezien de crisis dieper is en langer duurt neemt het risico op onthechting van de arbeidsmarkt toe, met langdurige werkloosheid tot gevolg.” Hij wijst ook meteen op de gevolgen: “Ik wijs ook op het verband tussen jeugdwerkloosheid en stijgende criminaliteit. Uit mijn berekeningen blijkt dat een toename van de jeugdwerkloosheid met 20 procent de criminaliteit met 40 procent dreigt te doen stijgen.”