Mechelen: stadsbestuur houdt vast aan combitaks

Terwijl in Gent burgemeester Termont besloot om de combitaks voor actievoerders af te schaffen, is dit in Mechelen niet het geval. Daar wil het gemeentebestuur (VLD-SP.a) een combitaks van in totaal 300 euro opleggen aan drie Blokbusters die het aandurfden om “zonder toelating” pamfletten te verspreiden in de stad. De argumentatie van de Blokbusters inzake vrije meningsuiting, scheiding der machten of mensenrechten werd van tafel geveegd door het gemeentebestuur dat zowel de boete had opgelegd als geoordeeld over de tegenargumenten.

 

Wat volgens Europese regels vrije meningsuiting is, is voor het Mechelse bestuur overlast. De grote principes worden door burgemeester Somers en zijn ploeg enkel naar voor gebracht als het ver genoeg van hun bed is. In eigen stad geldt geen vrije meningsuiting en worden activisten die het aandurven om geen toelating te vragen alvorens hun mening te uiten zonder pardon opgepakt.

Dat is wat deze zomer gebeurde in de marge van Maanrock. Drie Blokbusters werden opgepakt, andere werden ongemoeid gelaten en voerden verder campagne. Het stadsbestuur legde een combitaks van 100 euro per persoon op, samen goed voor een ritje van 300 euro. Uiteraard werd protest aangetekend. Dat moest bij dezelfde instantie die de “belasting” had opgelegd: het Mechelse stadsbestuur. In de hoedanigheid van rechter oordeelde het schepencollege dat het in haar hoedanigheid van bestraffer geen fout had gemaakt. Resultaat: wie voortaan een mening wil uiten, kan maar beter over een goed gevulde portemonnee beschikken.

De argumentatie werd van tafel geveegd zonder enige ernstige motivatie. Het ontwerpbesluit voor het college van burgemeester en schepenen van 26 maart stelt onder de tussentitel “argumentatie”: “Belanghebbenden waren flyers aan het uitdelen zonder hiervoor een toelating te bezitten. Vermits belanghebbenden werden vervoerd met een politievoertuig (…) werd de belasting terecht gevestigd.” De boete is voor het schepencollege dus gerechtigd omdat deze nu eenmaal gerechtigd is. Eerder protesteerde Blokbuster reeds aan de gemeenteraad van 1 september (zie verslag).

Er is een hoorzitting gepland op 16 maart tussen 10-12u. Om van die mogelijkheid te kunnen genieten moeten we per aangetekend schrijven bevestigen voor 11 maart. De brief – mede ondertekend door schepen van financiën Kristl Strubbe en in naam van het College van burgemeester en schepenen – deelt tevens mee dat “elk dossier ongeveer tien minuten in beslag neemt”. In Mechelen zal op 16 maart tussen 10u en 12u op ongeveer tien minuten tijd worden beslist of de vrije meningsuiting drastisch aan banden blijft gelegd worden of niet. Wij aanvaarden de inbreuken op ons democratisch recht om campagne te voeren niet.

Afgelopen week was er een protestactie naar aanleiding van een combitaks voor iemand die mee campagne voerde tegen de herstructureringen bij Carrefour eind 2008. Op die protestactie kondigde Vlaams parlementslid De Loor (sp.a) aan dat hij alle lokale besturen met een combitaks zou aanschrijven om net als in Gent protestacties en betogingen uit de regeling te halen. Benieuwd of de Mechelse eerste schepen Caroline Gennez moeite zal doen om haar collegegenoten te overtuigen van het standpunt van haar partijgenoot.

Op 16 maart zullen we aanwezig zijn op de hoorzitting en indien een nieuw negatief besluit volgt, zullen we naar de rechtbank trekken. Een kopie van deze verklaring gaat naar de burgemeester en schepenen te Mechelen alsook de lokale media.