Werkloze jongeren naar beschutte werkplaatsen?

Marc Wellens is gedeputeerde voor sociale economie in de Antwerpse provincieraad. Hij is tevens senaatskandidaat van CD&V. De man haalde de voorpagina van Gazet van Antwerpen met een opmerkelijk voorstel om iets te doen aan langdurige werkloosheid onder jongeren: hij wil ze naar beschutte werkplaatsen sturen. In deze sector zijn in Vlaanderen 19.000 mensen tewerk gesteld, waarvan 16.200 personen met een arbeidshandicap. Wellens wil daar nu langdurig werkloze jongeren aan toevoegen, die komen nu vaker in sociale werkplaatsen terecht maar de arbeidsethos zou daar te beperkt zijn aldus Wellens. Gezien de fors oplopende jongerenwerkloosheid kunnen we dan misschien maar ineens alle statuten en lonen op het niveau van de beschutte werkplaatsen brengen? LSP verzet zich tegen dit voorstel en blijft pleiten voor een opwaardering van de lonen in de beschutte werkplaatsen.