Wij willen niet betalen voor hun crisis! Waardig werk voor iedereen!

Tijdens de zomer zetten we onze activiteiten verder, waaronder de interventies op de vele festivals. Verschillende manifestaties zijn reeds aangekondigd voor het najaar. We willen de komende maanden gebruiken om te mobiliseren voor lokale jongerenmarsen voor werk, een nationale manifestatie voor het milieu, tegen racisme en extreem-rechts en voor een nationale anti-oorlogsmanifestatie.

PDF versie

Na een eerste succes in Bergen…

 

Neem deel aan de lokale Jongerenmarsen voor Werk!

in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Leuven, Luik, Namen, Nijvel …

Is de crisis echt voorbij? Enkel aandeelhouders merken daar iets van. Grote bedrijven, banken en fi nanciële instellingen werden gered door massale geldinjecties van de overheid en maken opnieuw recordwinsten. Verwacht echter niet dezelfde behandeling om jobs te redden. Integendeel, de bazen en hun politici willen jongeren juist laten opdraaien voor hun crisis!

De aankondigingen van ontslagen volgen elkaar in sneltempo op. Er zouden 350 banen verloren gaan… per dag. Dit jaar overschreden we de mijlpaal van 750.000 werklozen in België en één op de drie jongeren zal in 2011 werkloos zijn. Tijdelijke jobs leken een interessante opstop wanneer de zaken goed gingen. Nu zijn het de eerste werknemers die buitenvliegen.

Ofwel proberen we ieder voor zich individuele oplossingen te vinden, die vaak niet bestaan, ofwel proberen we om allen samen te reageren.

 

 

Onze eisen:

 

  • Verdedig elke job! De nationalisatie van bedrijven die werknemers collectief ontslaan!
  • Stop de precaire contracten! Waardig werk voor iedereen met een minimumloon van 1500 € netto!
  • Stop de jacht op werklozen!
  • Verdedig de beschikbare jobs, 32-urenweek, zonder loonsverlies en bijkomende aanwervingen!

Jongerenmarsen voor werk : Antwerpen tegen de Millionair Fair, zaterdag 25 september Brussel, donderdag 14 oktober – 18h Charlerloi, donderdag 28 oktober – 18h En binnenkort: Luik, Leuven, Namen, Nijvel …

 

Een programma voor de bestrijding van jongerenwerkloosheid is noodzakelijk. Het is perfect mogelijk om het beschikbare werk te verdelen door de arbeidstijd te verkorten en extra personeel aan te werven, zonder verlies van loon. De middelen bestaan, maar we moeten deze halen waar ze zitten: bij de grote aandeelhouders van de grote bedrijven en banken. Maar om daarin te slagen, zullen we er voor moeten vechten.

Na een succesvollge jongerenmars, op intiatief van ALS, KAJ, ABVV-jongeren & LSP, op 1 mei in Bergen, zijn er ook betogingen gepland na de zomer in Antwerpen, Brussel en Charleroi. In Antwerpen zal een actie plaatsvinden tegen de Milionair Fair, een luxeevenement voor de 59.000 miljonairs in ons land. In Luik, Leuven, Namen en Waals-Brabant, werd reeds van start gegaan met actiecomités van « jongeren voor werk » en zullen er binnenkort ook acties plaatsvinden. Iedereen (zowel personen als organisaties) kan actief deelnemen aan deze campagne en de comités.

Actiecomités kunnen worden opgericht in buurten, bedrijven, scholen, universiteiten, of gewoon met vrienden en kennissen. Op deze manier kunnen we ons organiseren en een kracht vormen om later acties op grotere schaal te gaan voeren.

Neem contact op om deel te nemen aan de campagne en / of start je eigen comité.

 


Na het fiasco van Kopenhagen en de olieramp van BP,

 

Nationale betoging tegen de klimaattop in Cancun Zondag 28 november in Brussel

Vorig jaar nam ALS deel aan de grote internationale mobilisatie naar Kopenhagen. Er vonden ook massabetogingen plaats in heel Europa en zowat 15.000 mensen betoogden bij ons in Brussel. Een nieuwe nationale betoging in Brussel is in aankomst rond 28 november, wanneer de VN milieu-top in Cancun (Mexico) doorgaat.

Het continu streven naar meer winsten leidt tot vervuiling en opwarming van de aarde. De zwarte vloed veroorzaakt door de hebzucht van de olie-multinational BP illustreert dit. Het is niet BP’s eerste ramp en opnieuw bleek dat hun aandeelhouders andere zaken te doen hebben dan de beveiliging van personeel en de bescherming van ons milieu; voor hen telt alleen hun winst. Stop deze vervuilers door de nationalisatie van de olie-multinationals. We moeten de werkelijke oorzaken van de milieu-crisis aanpakken : het kapitalistisches systeem.

 


 

Jobs, geen racisme!

Doe mee aan de JAF en Blokbuster!

In deze periode van crisis schuilt het gevaar dat op basis van onderlinge verschillen racisme, seksisme, homofobie groeit. Door een tekort aan werk, huisvesting en gezondsheidszorg, waartoe 30 jaar neoliberalisme heeft geleid, probeert de elite mensen tegen elkaar op te zetten.

Blokbuster organiseert elk jaar belangrijke acties tegen racisme en extreem-rechts. Zoals een jaarlijkse nationale betoging waar duizend jongeren op straat komen tegen de haatoptocht van de NSV, de offi cieuze studentenorganisatie van het Vlaams Belang. De volgende anti-NSV betoging zal in maart doorgaan in Gent. Een vergelijkbare antiracistische en antifascistische campagne werd in Wallonië opgericht: Jeunes Anti-Fascistes (JAF). Wij nemen deel aan de lancering van dit initiatief met ABVVjongeren en anderen.

Dat het Vlaams Belang en het Front National een nederlaag geleden hebben op 13 juni betekent niet dat het gevaar is verdwenen. Hun « verdeel-en heers »-politiek dient om de werkenden en jongeren te verzwakken en een nog asocialer beleid door te voeren. Ze willen de openbare diensten uitverkopen, de vakbonden aanvallen en zijn bondgenoten van diegenen die vandaag massaal ontslaan en besparen.

Met een gezamenlijk antwoord vanuit de arbeidersbeweging kan de sociale voedingsbodem waarop extreem-rechts en racisme groeit, verdwijnen.

 


 

Betoging tegen de top van de Europese ministers van defensie

donderdag 23 september in gent

Eind september zal onder Belgisch voorzitterschap een Europese top van ministers van defensie plaatsvinden in Gent. Met ALS en verschillende vredesorganisaties namen we het initiatief om een grote anti-oorlogsbetoging te organiseren op donderdagavond in Gent. De Europese troepen zijn vandaag actief in een ganse serie van confl ictregio’s. De bezetting van Afghanistan en Irak zijn natuurlijk de bekendste voorbeelden. Maar ook in andere landen worden troepen ingezet om de belangen van de multinationals te beschermen.

Sinds 2002 neemt ook België in Afghanistan deel aan de ISAF operatie, een zogenaamd opbouwende missie. “Oorlog voeren om vrede te brengen” zei Obama bij de ontvangt van de nobelprijs voor vrede. Negen jaar na de start is er nog helemaal geen vrede of democratie in zicht. Integendeel, de opiumhandel beleeft hoogdagen, de Taliban is sterk gegroeid, de wegen en infrastructuur werden kapotgeschoten en de scholingsgraad is lager dan ooit. Fundamentalisme kan vandaag in het Midden-Oosten teren op de ravage die er werd aangericht door het westers imperialisme.

Tijdens de vorige regering engageerde minister van defensie Pieter De Crem zich voor een grotere participatie in de imperialistische oorlogen en interventies over de hele wereld onder NAVOvlag. De nieuwe « vrijwilligersdienst » van het leger maakt gebruik van dezelfde tactieken waarmee jongeren in Amerika naar Irak en afghanistan worden geronseld = gebruik maken van de hoge werkloosheid en de onzekerheid bij jongeren om ze te gebruiken als goedkoop kanonnenvlees. Bouw daarom mee met ons aan de anti-oorlogsbeweging in België!

De onmiddellijke terugtrekking van de troepen uit afghanistan en irak!

 

  • Donderdag 23 september om 19u aan de Zuid, grote anti-oorlogsmanifestatie
  • Vrijdag 17 september – jongerenbetoging van ALS in Aalter, de thuisbasis van minister De Crem – 19u station Aalter.