81 miljoen jongeren werkloos

Een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie maakt bekend dat de wereldwijde jongerenwerkloosheid in 2009 fors is toegenomen. Sinds 2002 was er een dalende tendens, maar in 2009 nam het aantal werkloze jongeren tussen 15 en 24 jaar toe van 11,9% in 2007 tot 13% in 2009. Het gaat om 81 miljoen jongeren die geen werk hebben en die deel uitmaken van wat zelfs de Internationale Arbeidsorganisatie een “verloren generatie” noemt.