Ook VB wil leefloners werk van stadsdiensten laten doen

In Antwerpen en Rotterdam stellen de stadsbesturen voor om leefloners die een OCMW-uitkering krijgen aan het werk te zetten om onkruid te wieden en andere taken van de groendienst op te vangen op ogenblikken dat er meer werk is. Het gaat daarbij niet om een aanwervingscampagne waarbij de stadsdiensten worden uitgebouwd tot het aantal arbeidskrachten dat blijkbaar noodzakelijk is. Neen, de leefloners moeten werken voor hun uitkering. Dat zet meteen alle lonen bij de groendienst onder vuur, waarom zou de stad in tijden van crisis immers duur personeel aanwerven als het gewoon beroep kan doen op gedwongen (quasi) gratis arbeid? Deze asociale maatregel kan alvast op de steun van het Vlaams Belang rekenen. In Sint-Niklaas stelde Rob Verrecyken dezelfde maatregel al eerder voor en nu wil hij het opnieuw naar voor brengen met als doel om de leefloners strikter te “activeren”.