Reserveleger van werklozen blijft bestaan

De Standaard schreef vorig weekend: “De crisis heeft België met een pak onbenutte arbeid en kapitaal opgezadeld. Om die overcapaciteit binnen een redelijke termijn weg te werken, zou de economie vanaf 2012 met 3procent per jaar moeten groeien. Dat is dubbel zo snel als haar ‘natuurlijk’ tempo.” Met het “natuurlijk tempo” wordt verwezen naar cijfers van de OESO en het IMF die een groei van 1,5% vooropstellen indien er geen verdere economische problemen opduiken. Volgens KBC is een groei van 3% nodig om tegen 2015 de overcapaciteit weg te werken. Dat is niet realistisch voegt de bank er aan toe. Dat dit betekent dat het aantal werklozen verder zal toenemen, zelfs indien er een beperkte economische groei is, werd er niet als conclusie aan toegevoegd.