Jongeren in actie tegen werkloosheid, tegen racisme, tegen kapitalisme

De kapitalistische crisis treft de arbeiders en jongeren. Doorheen Europa verloren miljoenen mensen hun werk. Massale werkloosheid en besparingen worden ons door het strot geramd om de winsten en bonussen voor de aandeelhouders veilig te stellen.

Jongeren worden hard geraakt door de gevolgen van de crisis. Er wacht ons een onzekere toekomst van in het beste geval tijdelijke en laag betaalde jobs. De opmars van de lageloonsector zet zich ook bij ons verder. Duitsland geldt op dat vlak als voorbeeld met 20% van de werkenden die minder dan 10 euro per uur verdient, 1,15 miljoen Duitsers moeten het met minder dan 5 euro per uur stellen en het aantal minijobs met een loon van 400 euro per maand neemt toe.

Wij gaan mee in verzet tegen een onzekere toekomst en voeren actie met lokale Jongerenmarsen voor Werk. Er zijn dergelijke acties gepland in Brussel, Louvain-La-Neuve, Charleroi en Luik. Op de betoging van 29 september namen we deel aan het jongerenblok voor werk dat vooraan opstapte.

Niet enkel onze toekomst is onzeker, de crisis van het kapitalisme ondermijnt alle openbare diensten. Onderwijs, publieke ontspanningsmogelijkheden, gezondheidszorg, openbaar vervoer,… alles ligt onder vuur. Eens de Belgische regering gevormd is, zal ook hier een hard besparingsplan worden opgelegd. Alle partijen zijn het erover eens dat 25 miljard euro op vier jaar moet worden gevonden.

Het onderwijs heeft al zwaar geleden onder een jarenlange neoliberale politiek van desinvesteringen. De publieke middelen voor onderwijs werden stelselmatig afgebouwd, er waren geen middelen voor infrastructuur en de vermarkting deed ook in het onderwijs haar intrede. Wij voeren campagne voor meer publieke middelen voor onderwijs, 7% van het bbp (het niveau dat eind jaren 1970 werd gehaald) zou een goed begin zijn.

Om de besparingen op te leggen, zal alles eraan worden gedaan om ons te verdelen. De voorbereiding op een nieuwe staatshervorming wordt aangegrepen om in alle regio’s een hard besparingsbeleid op te leggen. Het communautaire opbod wordt net als racisme, seksisme of homofobie gebruikt om ons te verdelen. Wij zeggen: alles wat ons verdeelt, verzwakt ons.

Onze toekomst onder het kapitalisme is er een van oorlogen, miserie, uitbuiting en ecologische rampen. De strijd voor een degelijke levensstandaard in een gezonde leefomgeving, een degelijke job, gratis en degelijk onderwijs,… botst op de limieten van het kapitalistische systeem waarin enkel de winsten van een kleine minderheid van tel zijn.

De Actief Linkse Studenten en Scholieren leggen zich daar niet bij neer. Wij komen met jongeren in actie tegen werkloosheid, racisme en kapitalisme. We gaan de strijd aan voor een ander systeem waarin de productie democratisch wordt georganiseerd voor de behoeften van de meerderheid van de bevolking, een socialistische samenleving. Sluit aan bij ALS!