Geen geld meer voor bouw van scholen

Sinds 15 september is het geld voor 2010 voor de bouw van scholen op. Het agentschap van de Vlaamse regering dat de rekeningen moet betalen, doet dit niet meer sinds 15 september. De scholen moeten dan maar overbruggingskredieten zoeken. Het gaat om 35 miljoen euro. De aannemers willen hun geld, de scholen komen in de problemen. Het agentschap verklaarde dat er een onverwachte toename was in de ingediende vorderingen, maar uiteraard hangt dat samen met het aantal dossiers dat in het verleden werd goedgekeurd. In 2008 werden extra veel dossiers goedgekeurd onder minister Vandenbroucke. De begroting volgde evenwel niet. Resultaat: de middelen zijn op en de scholen moeten maar zien hoe ze de middelen zelf op tafel leggen…