Professor Devos heeft het niet begrepen…

De Gentse professor Devos vraagt om iets te ondernemen tegen luide en luie studenten. Hij vindt het vervelend dat studenten te laat komen en in de les zitten te babbelen of op internet actief zijn. Volgens Devos is het een “kwestie van respect”. Een vertegenwoordiger van de Antwerpse Universiteit vatte meteen samen waar Devos het niet had begrepen: “Volgens mij heeft dat niet zozeer te maken met millenniumstudenten maar met millenniumonderwijs. Er zitten te veel studenten in één aula en het is makkelijker te laat te komen in een grote aula met 400-500 studenten waar 7-8 ingangen zijn, dan in een kleiner leslokaal met 30 studenten.” Het zijn niet de studenten die moeten aangewezen worden als probleem, maar het tekort aan middelen om die studenten degelijk onderwijs aan te bieden!