Leuvense rector: meer personeel nodig!

De Leuvense rector Mark Waer zegt dat er nood is aan meer personeel. De afgelopen jaren is het aantal studenten in ons land sterk toegenomen. Maar dat ging niet gepaard met een toename van het personeel. Wij publiceerden eerder al de cijfers: tussen 1995 en 2009 nam het aantal studenten aan universiteiten en hogescholen toe met 34,1%. Het onderwijzend personeel nam in dezelfde tijd af met 1,8%! Het probleem stelt zich zowel aan de hogescholen als aan de universiteiten, maar vooral aan de hogescholen is er een afname van het vast personeel. Rector Waer pleit voor meer vast personeel. Hij heeft niet enkel over professoren, maar ook over onderzoekers.