Linkse VRT?

Een bijtende kritiek van voormalig VRT-journalist Johan Depoortere naar aanleiding van de partijkaartpolitiek op de nieuwsredactie van de VRT. “Een andere hardnekkige mythe is die van de ‘linkse’ BRT. Het was in die niet zo goeie oude tijd de geliefkoosde sport van politici van álle strekkingen om elke kritische berichtgeving op het conto van de ‘linkse journalisten’ te schrijven. Hoeft het nog te worden aangetoond dat het handvol collega’s die de journalistiek hebben geruild voor een politieke carrière, allemaal bij een rechtse partij zijn terechtgekomen? Ivo Belet zit bij zijn Europese fractie in het gezelschap van ultra-conservatieven als de Hongaarse premier Victor Orban, Dirk Sterckx ontdekte op latere leeftijd zijn ware liberale zelf en Siegfried Bracke zag het nationalistische licht wellicht niet toevallig pas toen de N-VA haar hoogtepunt had bereikt.”

De kritiek van Depoortere op Bracke is erg scherp: “Als Siegfried Bracke er geen graten in ziet dat een politieke journalist, die overdag politici kritisch aan de tand moest voelen ’s avonds aan zijn keukentafel voor diezelfde politici partijpropaganda schreef, waarom deed hij het dan onder een schuilnaam en waarom kostte het zoveel moeite eer hij dat eindelijk toegaf? Is het overigens toeval dat hij zich voor die schuilnaam (‘Han Vermeer’) liet inspireren door een meester-vervalser?”