Doorgedreven selectie aan Nederlandse universiteiten

De Nederlandse universiteiten gaan na hoe ze selectiever kunnen zijn in het aantrekken van studenten. Zo wordt gedacht aan een studentenstop met een plafond per universiteit. Daarbij zullen de universiteiten op een selectievere wijze nagaan wie bij hen kan komen studeren. De rest kan een opleiding vergeten. Verder wordt ook gepleit voor het afschaffen van de studiebeurs en deze volledig te vervangen door studieleningen. Enkel wie rijk genoeg is, kan dan nog verder studeren. Er wordt in ons land gevreesd dat heel wat Nederlandse jongeren dan maar in België zullen komen studeren terwijl de uniefs daar niet op zijn voorzien.