Irak-oorlog op voorhand besproken met oliebedrijven

De Britse krant The Independent publiceerde geheime nota’s waaruit blijkt dat de Britse regering nog voor de oorlog in Irak met de top van oliebedrijf BP over deze oorlog en de belangen van het oliebedrijf in Irak heeft gesproken. Er werd destijds gezegd dat de oorlog in Irak nodig was om de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein uit te schakelen. Nu blijkt dat de Britse minister van handel vijf maanden voor het begin van de oorlog aan BP had meegedeeld dat de regering de Britse oliebedrijven een deel van de oliereserves in Irak wou bezorgen in ruil voor de Britse steun aan de militaire invasie.