Overrompeling van de kleuterklas

Op de eerste nieuwe schooldag na de Paasvakantie trokken 14.000 nieuwe kleuters naar de Vlaamse klassen. Dat zijn er 700 meer dan vorig jaar. Toen waren er al veel problemen met overbevolkte klasjes waarin soms meer dan 40 kleuters zaten. In meer dan de helft van de instapklasjes zitten er meer dan 25 kinderen. De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen deed een onderzoek naar de reacties van het personeel hierop en stelde vast dat twee derden van het personeel bereid is om stakingsacties te ondernemen. De vakbonden reageren afwachtend en stellen de representativiteit van de Werkgroep in vraag. Maar intussen is er wel degelijk een probleem van personeelstekort en een gebrek aan aangepaste infrastructuur om het groeiend aantal kleuters op te vangen.