Record aantal studenten overleeft met leefloon

In 2010 waren er bijna 1.000 studenten extra die van een leefloon afhankelijk waren in ons land. In 2009 waren er 15.978 dergelijke studenten, in 2010 nam hun aantal al toe tot 16.840. In 2008 waren het er 14.776. Het grootste aantal studenten met een leefloon is te vinden in Brussel, Henegouwen, Luik en Oost-Vlaanderen. De voorlopige cijfers voor 2011 geven aan dat er ook dit jaar een stijging zal zijn. Met de stijging in 2010 was er voor het tiende jaar op rij een toename, vooral de afgelopen jaren was er een sterke toename (in 2002 waren er 3.656 studenten met een leefloon). Staatssecretaris van armoedebestrijding Courard (PS) reageerde ‘doortastend’: in de plaats van het probleem aan te pakken, heeft hij er een studie over besteld.