Onderwijsbonden verontwaardigd over verbod op taalonderwijs voor mensen zonder papieren

Vandaag stemt de Commissie Onderwijs in het Vlaams parlement over een voorstel om mensen zonder papieren niet langer toe te laten in lessen Nederlands voor anderstaligen in het volwassenenonderwijs. De onderwijsbonden zijn geschokt en vragen om nog snel een petitie te ondertekenen.

> Teken de petitie