1 op 10 heeft bijlessen nodig

Onder scholieren is er een sterke toename van de buitenschoolse bijlessen. Dat komt door de grote druk op jongeren gecombineerd met een gebrek aan middelen om aan individuele begeleiding te doen. Hierdoor moeten scholieren steeds meer beroep doen op private bijlessen waarvoor 15 tot 35 euro per uur wordt betaald. In Zuid-Europese landen heeft tot 90% van de jongeren nood aan bijlessen. Bij ons staat de opmars van de bijlessen nog niet zo ver, maar is er een continue toename. Dit is een onderdeel van de privatisering van het onderwijs. Het enige adequate antwoord is een strijd voor meer publieke middelen zodat individuele begeleiding op school mogelijk wordt.